FORSKNINGSABSTRACTS

Abstracts af den nyeste autismeforskning

Gå til søgning

Hvert år udkommer der internationalt mellem 1500 og 2000 videnskabelige artikler om autisme inden for fagområderne medicin, psykiatri, psykologi, pædagogik, socionomi og sociologi. En del af denne forskning har primært grundforskningsmæssig karakter og en snæver lægefaglig interesse, mens anden forskning har relevans for en bred gruppe af forældre og fagfolk, som arbejder med personer inden for det autistiske spektrum. Det drejer fx sig om forskning i udbredelsen af autisme, om autismens psykologi, om autismepædagogik, om specialpædagogiske og sociale interventioner i forhold til autisme og autismeramte familier samt om de sociale og psykiske belastninger hos familiemedlemmer til personer autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der findes i denne forskning en viden og ekspertise, som aldrig bliver anvendt, og aldrig kommer personer med autisme til gode, fordi denne forskning er så godt som ukendt og ulæst i Danmark.

ABAforum har derfor etableret en screening af al international autismeforskning, som udgives i anerkendte (peer-reviewed) tidsskrifter. Af den store mængde ny forskning offentliggør ABAforum introduktioner til og abstracts af forskning inden for følgende områder:

Dette udsnit udgør 15-20% af den samlede autismeforskning.

Abstracts på ABAforum.dk giver adgang til følgende oplysninger:

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 04.01.2007)