Faglige anbefalinger om intervention i forhold til børn med autisme

Af Linda Andersen (Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter) og Joi Bay (ABA-forum). September 2008

Denne artikel findes i en nyere, opdateret version her:

Findes også som

PDF

Linda Lundgaard Andersen og Joi Bay / 01.08.2002 (revideret 29.09.2008)