SYNSPUNKT

Bredt samarbejde i Århus om børn med autisme

Af
Marianne Banner, formand for Autismeforeningens lokalafdeling i Århus Amt og formand for Specialskolerne i Danmark, og
Martin Brynskov, medlem af bestyrelsen for Autismeforeningens lokalafdeling i Århus Amt, medredaktør af ABAforum.dk

Sammenhold og forskellighed er ikke modsætninger, når det gælder børn med autisme

I JP ÅRHUS har der i de seneste dage været debat om, hvorvidt handicappede børn, især børn med autisme, bør integreres i normale daginstitutioner og skoler. Vi er glade for, at debatten bliver taget op, men vi kan ikke undgå at bemærke en vis tendens hos skribenterne til at fremstille problematikken, som om der kun er ét rigtigt synspunkt, nemlig skribenternes eget.

Mark og Marianne Tøttrup, der har deres barn med autisme i ABA-behandling og integreret i en normal børnehave, virker f.eks. helt overbeviste om, at integration altid er at foretrække, når det gælder børn med autisme.

Omvendt virker Ole Klintebæk, hvis barn med autisme går på en specialskole, lige så overbevist om, at specialskoler altid er at foretrække, når der skal leveres en større specialpædagogisk indsats.

En vigtig pointe

Heldigvis har debatten da også budt på et indlæg fra en far, Steffen Friis (hvis barn dog ikke har autisme, men Downs Syndrom), der får understreget, at handicappede børn er forskellige, og at de derfor ikke nødvendigvis har brug for de samme tilbud.

Vi mener, denne pointe er særdeles vigtig, og vi vil gerne understrege, at forskelligheden ikke kun gælder gruppen af handicappede børn generelt, men også de børn, der har det specifikke handicap autisme. Børn med autisme kan være vidt forskellige. Har man set et barn med autisme, så har man kun set ét barn.

Desværre har der i den danske autismeverden været en vis tradition for at tro, at »hvad der er godt for mit barn med autisme, er også godt for dit,« eller »hvad der er skidt for mit barn med autisme, er også skidt for dit.«

Opfattelserne af, hvad der er henholdsvis godt og skidt, har vekslet med tiden, men overordnet set har de alle bundet i et manglende blik for, hvor forskellige børn med autisme faktisk er. Og vi synes, det er på tide, at vi forældre til børn med autisme får vores egne og andres øjne op for forskelligheden frem for at blive ved med at strides om, hvad den endegyldige sandhed er om, hvad der er bedst for alle børn med autisme.

Denne sandhed findes nemlig ikke.

Forskellige tilbud

Tværtimod har vi brug for mange forskellige tilbud til vores børn med autisme. Vi har brug for, at der både er mulighed for en forsvarlig og fagligt velkvalificeret integration af de børn, der måtte have gavn af det, og at der samtidig er mulighed for kompetente og forsvarligt normerede specialskoler til de børn, der måtte have brug for det.

Vi har også brug for, at der praktiseres flere forskellige metoder, f.eks. både TEACCH og ABA – både som vidt forskellige tilbud, der hver især passer godt til nogle børn, men ikke til andre, men også som en del af et undervisningsforløb, som både inddrager TEACCH, ABA og Sociale historier m.v., da nogle har stor gavn af dette. Men det kræver, at personalet er uddannet i de metoder, der bruges, og har en solid faglig baggrund.

Forældrenes beslutning

Sidst, men ikke mindst, har vi brug for, at det bliver det enkelte forældrepar, der tager den endelige beslutning om, hvilket tilbud der passer bedst til netop deres barn, i stedet for at disse beslutninger bliver taget hen over hovederne på os af enten fagfolk, administratorer, politikere eller læserbrevsskribenter.

Den vigtigste forudsætning for, at dette håb nogen sinde bliver en realitet, er, at vi forældre til børn med autisme står side om side og er villige til at kæmpe for hinandens børn, uanset hvor forskellige vores ønsker for dem måtte være.

I Autismeforeningens lokalafdeling i Århus Amt er dette brede samarbejde netop startet, da der ved den nyligt overståede generalforsamling blev valgt en bestyrelse ind, hvor flertallet er enige om at kæmpe side om side, på tværs af personlige, aldersmæssige og metodemæssige tilhørsforhold.

Så vidt vi ved, er vi det første sted i landet, der på autismeområdet hilser forskelligheden og valgfriheden velkommen, men vi håber og tror på, at synspunktet vil sprede sig som ringe i vandet.

Bragt i JP Århus, 20.4.2005

Redaktionen / 22.04.2005