ABA-familie laver hjemmeside

En familie i Holbæk har lavet en hjemmeside – www.de12modige.dk – hvor de fortæller om og organiserer bestræbelserne på at skaffe finansiering til den fortsatte ABA-behandling af deres søn Emil (født november 1998).

»De12modige er en gruppe venner og familie til Emil Krebs Sørensen, der er diagnosticeret infantil autist. Emil har modtaget ABA behandling siden maj måned 2003. Behandlingen er i fare for ikke at kunne fortsætte, af økonomiske grunde. Vi er en gruppe, der vil forsøge at få løst dette problem.«

Fra hjemmesiden er der også adgang til Emils træningsdata og referater fra gruppens møder.

Se også Emils historie her på ABAforum.dk.

Kilde: www.de12modige.dk

Redaktionen / 28.11.2004