Minister overrakte pris for rummelighed i folkeskolen

Som vestjyde var undervisningsminister Ulla Tørnæs fredag glad for at overrække den nyindstiftede ABA-pris til en vestjysk skole, Nordre Skole i Bramming. Skolen får prisen for inklusion af et barn med autisme ud fra principperne i ABA (anvendt adfærdsanalyse). Skolen i Bramming benyttede som landets første ABA-metoden til succesrig inklusion.

- Der er meget fokus på folkeskolen i denne valgkamp, og det drejer sig overvejende om styrkelse af fagligheden. Men midt i alt det står behovet for også at styrke de basale færdigheder – og det må vi selvfølgelig ikke glemme. Der er faktisk et fælles politisk ønske om at folkeskolen skal være mere rummelig, end den har været i de seneste mange, mange år, understregede Ulla Tørnæs.

 

Emil og undervisningsminister Ulla Tørnæs.
De øvrige er (fra venstre) medlem af Folketingets uddannelsesudvalg Christian L. Jepsen (V), skoleleder Inger Krog, Børneudvalgsformand Finn Lambek (S) og borgmester i Bramming Karl Kr. Knudtzen (V). Med prisen fulgte et maleri af Erik Dahl Nygaard – foto: Marianne Andersen
 
Ministeren lagde ikke skjul på, at hun glæder sig over, at ABA-projektet for ni-årige Emil Syberg Mortensen, der har infantil autisme, har sin forankring i et af hendes initiativer som minister, KVIS-programmet. KVIS står for KValitet I Specialundervisningen.

Ulla Tørnæs har, sammen med folketingsmedlem Christian Lund Jepsen (V), der også deltog i prisoverrækkelsen, været på adskillige studieture til andre lande, hvor der med succes er inkluderet børn med autisme, som ellers havde været henvist til specialskolerne.

- Derfor er jeg utrolig glad for, at det sagtens kan lade sig gøre også her i landet, når der er fælles engagement på skolen, og der er meget bred forældreopbakning. Det er utrolig flot, og derfor er det en stor ære for mig at overrrække ABA-Prisen, sagde Ulla Tørnæs. (Læs hele Ulla Tørnæs’ tale)

Skoleleder Inger Krog var glad for at modtage prisen.

- Det er belønning i sig selv at opleve Emil trives og udvikle sig, og hvert eneste mulige problem er af personalet blevet mødt med et omkvæd, der har gået på ”det finder vi ud af”. Jeg er nok allermest berørt af og stolt over, at der i dag med denne pris er sat fokus på, at det enkelte menneskes udvikling og trivsel skal ses i forhold til egne iboende muligheder og begrænsninger, og at man ikke kun er en succes, hvis man scorer efter en standardiseret prøve. Det er i Nordre Skoles ånd, fortalte Inger Krog. (Læs hele Inger Krogs tale)

Formand for Børne- og Kulturudvalget i Bramming Kommune, Finn Lambek (S) takkede for prisen. (Læs Finn Lambeks tale)

ABA-prisen tildeles personer, institutioner eller myndigheder, der har gjort en ekstraordinær indsats for at inkludere børn med autisme sammen med typiske jævnaldrende, eller som har fremmet brugen af intensiv, systematisk og vidensbaseret behandling til af børn med autisme

Læs maleren Erik Dahl Nygaards følgebrev til modtagerne af maleriet, der ledsagede ABA-prisen.

Læs også beretningen om Emil efter to år i almindelig skole
Nordre Skole, Bramming
Bramming Kommune
KVIS Region Ribe

Redaktionen / 20.02.2005