Tale ved overrækkelsen af ABA-Prisen 2005: Finn Lambek

Af Finn Lambek (S), formand for Børne- og Kulturudvalget i Bramming Kommune

Finn Lambek, Bramming KommunePå vegne af Bramming Kommune må jeg udtrykke min glæde og stolthed over at modtage ABA-prisen.

I disse tider, hvor der massivt og voldsomt snakkes om forventninger og krav til øget rummelighed i vore institutioner og skoler, er vi i dag her på Nordre Skole vidne til en sand succeshistorie.

Vi snakker her om at det lykkedes at arbejde med begrebet rummelighed i ordets smukkeste og flotteste betydning.

Jeg har selv gennem de sidste par år via min daglige gang her på skolen i forbindelse med egne børn haft lejlighed til på afstand at kunne følge Emil og hans udvikling. Selv for lægfolk og ikke sagkyndige udi autisme er det helt indlysende for alle, at der er tale om en aldeles fantastisk positiv udvikling for Emil.

Vi ønsker i Bramming i et samarbejde med vore institutioner og skoler at kunne tilbyde velfungerende og engagerede tilbud til vore børn og unge. Ligeledes arbejdes der hårdt på også at tilgodese og tilbyde børn og familier med særlige behov kvalificerede lokale løsninger – helst i normalmiljøet. Jeg er bevidst om, at der kan være grænser for rummelighed, men den konkrete årsag til, at vi er samlet i dag, beviser for mig, at det er muligt at flytte voldsomt meget på disse grænser i den menneskeligt rigtige retning – gennem en vilje til og en indsats for inklusion. Forudsætningen er dels økonomi, men måske endnu vigtigere: vilje, engagement og tro på, at man kan gøre en forskel. Der er en stor vilje i flertalsgruppen i Bramming Kommune til fortsat at understøtte disse visioner – på trods af en trængt økonomi!

Vi er af den klare overbevisning, at lokale og kvalificerede tilbud er til gavn for både børn, familier og kommune.

Vi er stolte af, at disse visioner kan lykkes.

Når dette så er sagt, skal jeg skynde mig at levere den totale kredit for denne succeshistorie videre til pædagoger, lærere, PPR, træner, elever og børn omkring Emil og ikke mindst ledelsen på Nordre Skole.

Kommunen har ’blot’ leveret lidt økonomi, den virkelige indsats skal krediteres de førnævnte.

Tak for prisen.

Mere om overrækkelsen af ABA-prisen 2005

Redaktionen / 06.02.2005