Tale ved overrækkelsen af ABA-Prisen 2005: Inger Krog

Af Inger Krog, skoleinspektør ved Nordre Skole

Inger KrogDet er en meget stor ære og glæde, at jeg på Bramming Kommune og Nordre Skoles vegne modtager ABA-prisen som tegn på en vellykket integration og skolegang for Emil.

Vi er ganske overvældede. Det er jo en belønning i sig selv at se Emil trives og udvikle sig på skolen sammen med sine kammerater. TAK, fordi I hermed påskønner indsatsen.

Jeg synes, det er helt optimalt, at det både er Bramming Kommune og skolen, der får prisen i fællesskab, for uden velvilje til at bevilge den fornødne økonomi var det aldrig blevet til noget. Men hvad skal man med en bevilling, hvis ikke nogen tør tage udfordringen op til at føre integrationen ud i praksis? Det turde vi. Vi har været hinandens forudsætning og nødvendighed.

Det er kendetegnende for samarbejdet hele vejen rundt, at vi har troet på, at det var det rigtige for Emil, og at så måtte vi finde ud af det hen ad vejen – for selvfølgelig skulle det nok kunne lade sig gøre. Og det kunne det takket være en lang række af de dygtige, engagerede mennesker – børn som voksne – med hjertet på rette sted.

En stor tak til

Vi holder meget af Emil, men for jer, Mai-Britt og Ole, er det hjerteblod. I har kæmpet for jeres dreng, utrætteligt. Det aftvinger stor respekt og beundring. Jeg vil gerne sige tak for tilliden.

Jeg vil gerne til sidst benytte lejligheden til at sige, at det jeg nok er aller mest berørt af og stolt over, at der i dag med denne pris er sat fokus på, at det enkelte menneskes udvikling og trivsel skal ses i forhold til gene iboende muligheder og begrænsninger, og at man ikke kun er en succes, hvis man scorer efter en standardiseret prøve.

Det er i Nordre Skoles ånd. Det ligger dybt hos lærere, pædagoger og hos ledelsen at arbejde ud fra det menneskesyn.

Tak for prisen. Det forpligter.

Mere om overrækkelsen af ABA-prisen 2005

Redaktionen / 06.02.2005