Tale ved overrækkelsen af ABA-Prisen 2005: Ulla Tørnæs

Af Ulla Tørnæs, Undervisningsminister (Bramming, 4. februar 2005)

Ulla Tørnæs, UndervisningsministerDet er en stor ære for mig her i dag at få lov til at være med til at uddele ABA’s første pris. Jeg glæder mig selvfølgelig som vestjyde over, at den første pris går til en vestjysk skole, nemlig Nordre Skole.

Der er meget fokus på folkeskolen, og der har også været indtil nu meget fokus på folkeskolen i den valgkamp, som  vi er midt i. Det fokus som vi oplever i den offentlige debat, drejer sig primært om politikernes ønske om en styrkelse af fagligheden i folkeskolen.  

Men i al diskussionen omkring fagligheden i folkeskolen og behovet for at styrke basale færdigheder og kundskaber i skolen, må vi selvfølgelig ikke glemme vores mål om, at folkeskolen skal være rummelig. Fordi der er faktisk et fælles politisk ønske om, at folkeskolen skal være mere rummelig, end den har været de seneste mange, mange år.

Og derfor har vi jo også taget en lang række initiativer blandt andet fra Undervisningsministeriets side, og jeg glæder mig meget over, at det der foregår her på Nordre Skole har sit afsæt i et af de programmer vi arbejder med i Undervisningsministeriet nemlig KVIS-programmet – KValitet I Specialundervisningen.

Men vi vil jo gerne fra politisk hold endnu videre, og derfor har vi også været på en række studieture rundt omkring. Christian (Lund Jepsen, red.) og jeg havde lejlighed til at besøge Italien i efteråret, hvor vi blandt andet så nærmere på, hvordan det er lykkedes den italienske skole at inkludere børn med handicap. Jeg havde også fornøjelsen af at være i Australien i efteråret, hvor jeg blandt andet specielt så på inkluderingen af autistiske børn, og hvordan det er lykkedes den australske skole at inkludere specielt børn med autisme.

Så jeg er urtrolig glad for, at når vi fastsætter mål og taler om problemstillinger – selvfølgelig med en delvis teoretisk indgangsvinkel – så er jeg utrolig glad for her i dag at se, at det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre, når der er en fælles vilje, et fælles engagement. Og jeg forstår, at det er det, der bærer projektet her på skolen. Altså en bred forældreopakning fra samtlige skolens elever – selvfølgelig også en bred opbakning fra klassekammeraterne og blandt de lærere, som er engageret i undevrisningen i 2.c. Jeg syens det er utrolig flot, og det er som sagt en stor ære for mig at få lov til at være med til at uddele ABA-prisen. Og jeg forstår, at jeg skal foretage en afsløring. Så vil jeg bede skolelederen om at komme herop – og så må vi se, hvad vi kan finde ud af her.

Men allerførst vil jeg sige hjerteligt tillykke, og jeg syens det er rigtig flot – rigtig, rigtig flot Jeg håber I vil fortsæstte jeres bestæbelser på at arbejde så målrettet med den rummelige folkeskole, som I gør  her på skolen – og også i kommunen.

Jeg ved faktisk ikke, hvad der gemmer sig her bagved – men skal vi ikke prøve at se. Det er spændende.

ABA-prisen 2005 (maleri af Erik Dahl Nygaard)

[Bag forhænget gemte sig ovenstående maleri af Erik Dahl Nygaard. Læs malerens følgebrev til modtagerne]

Mere om overrækkelsen af ABA-prisen 2005

Redaktionen / 21.02.2005