ABA-weekend: Landsmøde 2005

I den sidste weekend af september afholder ABA-foreningen et landsdækkende arrangement for familier, der har eller ønsker at have børn i ABA-behandling, og fagfolk, som til daglig arbejder med ABA. Formålet med weekenden er primært socialt og netværksstyrkende. Her kan familier og fagfolk møde andre, der står i situationer, der ligner deres egen, og der er mulighed for at udveksle erfaringer, fx over en god middag

Weekenden byder også på fire faglige oplæg: Et praktisk orienteret oplæg om den konkrete intervention i forhold til et barn med Aspergers Syndrom, et mere teoretisk orienteret oplæg om de sproglige vanskeligheder, der ses ved autisme, et oplæg om ABAens historie og et oplæg om det store københavnske ABA-projekt, set fra en træningsleders side.

Arrangementet holdes i børnevenlige omgivelser: Indendørs er der masser af grupperum, med bl.a. tv og computer, og ikke mindst en gymnastiksal med alverdens legeredskaber. Udenfor er der 5 tønder land med hest, får, høns, gæs, ænder, kanin, kat, bier, fugle og fisk. Så vi håber på at se en masse børn med deres familier og fagfolk. Læs mere om arrangementet her:

Program: [.pdf]

Tilmeldingsskema: [.doc]

[PDF kræver Adobe Reader]

Redaktionen / 17.08.2005