Århus Amt vedtager ABA-tilbud

Tirsdag den 13. september vedtog Århus Amt at afsætte 3 mio. kr. på budget 2006 til ABA. I forligsteksten står der:

3. Bedre indsats for autistiske børn: ABA
Amtsrådet har i budgetforliget for 2005 vedtaget en hensigtserklæring om at evaluere forsøgene med ABA med henblik på at overveje inddragelse af behandlingstilbuddet i forhold til autistiske børn. Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse har behandlet sagen i juni måned, og indstiller at videreførelse af arbejdet med ABA indgår i de politiske drøftelser om budget 2006. Til ABA afsættes 3 mio. kr. i budgetforliget. Videreførelsen af tilbuddet vedrørende ABA forudsætter, at der er tilslutning af mindst halvdelen af kommunerne om at videreføre tilbuddet efter 1. januar 2007.

Hele budgetforliget kan læses på: http://www.aaa.dk/aaa/budgetforlig_2006-2.pdf

Ifølge Århus Stiftstidende var det et massivt flertal, der vedtog at iværksætte arbejdet frem mod et permanent ABA-tilbud til børn med autisme i Århus Amt.

Inden gruppeformændene trådte sammen for at forhandle budget 2006 på plads, havde Århus Stiftstidende spurgt forskellige grupper og udvalgsformænd, hvad de ville lægge vægt på under forhandlingerne. Her er et uddrag af de kommentarer, der omhandler ABA (links er til Stiftstidende):

Bo Fibiger (SF), formand for Århus Amts udvalg for børn, kultur og uddannelse:
»- Udvalget foreslår et permanent ABA-tilbud til børn med autisme.«

SFs gruppeformand Bente Nielsen:
»- SF foreslår bedre handicapkørsel, støtte til sundhedscenter på Samsø, udvidet psykologhjælp ved depression, bedre tilbud ved søvnapnø, fjernelse af sparekrav for voksen handicappede, kortere ventetid i børnepsykiatrien og ABA-tilbud for børn med autisme.«

Venstres gruppeformand Christian Møller-Nielsen: »- Vi vil i forhandlingerne bl.a. sætte fokus på penge thrombolyse-behandling ved blodprop i hjernen, kortere ventetid til sygehusenes forundersøgelser, nikotin-substitution til ansatte rygere, når amtet får indendørs rygeforbud, mindre ventetid i psykiatrien og ABA-tilbud til børn med autisme.«

Ove Mikkelsen, gruppeformand for Socialdemokraterne:
»Vi vil også gerne mildne sparekravet for voksen handicapområdet, oprette et ABA-tilbud til børn med autisme, og hæve budgettet med én mio. kroner for kunstmuseet Aros.«

Peder Meyhoff, Enhedslisten De Rød-Grønne:
»- På nogle områder kan vi dog gøre en positiv forskel. Med ABA-behandling, fortsat psykolog-tilbud ved depression, fjerne truende besparelser for voksen handicappede, tilbyde støtte til unge voldelige piger, kortere ventelister for søvnapnø, visse specielle operationer og forundersøgelser generelt - samt et olietillæg til kollektiv transport for at undgå takststigninger.«

I kølvandet på offentliggørelsen af budgetforliget bragte Århus Stiftstidende den 15. september to artikler om sagen: Forældre vandt kampen og Forældre-glæde i Egå. JP Århus nævnte ABA den 16. september.

Kilder: Århus Amt, Århus Stiftstidende, JP Århus

Redaktionen / 09.05.2005