Evaluering uden evidens


Fagfolk og forskere kommenterer ETIBA-rapporten om autismetilbud
 

 

Also available in

English

Forside: Rapport: Evaluering uden evidensEvidens er et begreb for forskningsmæssig kvalitet. Når titlen på denne antologi er Evaluering uden evidens, er det udtryk for en kritik af den forskningsmæssige kvalitet i ETIBA-evalueringen. Den kalder sig selv for en forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, men på en række punkter lever den ikke op til normale kvalitetskrav for god og solid forskning. Der er tale om metodiske svagheder, som svækker evalueringens resultater.

ABAforum har bedt en række forskere og fagfolk om at kommentere ETIBA-evalueringen. ETIBA må formodes at blive forbillede for fremtidige evidensstudier inden for handicapområdet og specialpædagogikken, og ETIBA kan meget vel få indflydelse på myndigheders og politikeres prioriteringer i forhold til småbørn med autisme. For at kunne vurdere, i hvilken udstrækning ETIBA lever op til disse forventninger, har fagfolk og forskere fra universiteter og videnscentre set med kritiske øjne på ETIBA-rapporten.

Download rapporten gratis: Evaluering uden evidens (PDF, 1 MB)
Resume på engelsk (summary in English)

Den trykte udgave af rapporten kan bestilles på www.abaforum.dk/bestilling (46 sider, 50 kr. inkl. forsendelse).

Redaktionen / 21.02.2007