Christian

Af Lotte & Martin Winge Andersen

Vi er en familie på 4: mor Lotte, far Martin, storebror Frederik (1996) og lillebror Christian (1998). Lotte er ingeniør og arbejder hos IBM Danmark, og Martin er uddannet datalog og arbejder hos Eltel Networks. Storebror Frederik går i skole på Strandvejsskolen.

Christian fik stillet diagnosen infantil autisme i år 2002, men vi havde haft mistanke i et stykke tid før. Vi fik tilbudt en plads i en specialbørnehave, som vi accepterede. Efter at Christian havde gået her et års tid, indså vi, at her bare var tale om pasning – der var absolut intet sket med hans udvikling.

Vi havde tidligere hørt om ABA, men ikke haft mod på det. Nu indså vi, at det var bydende nødvendigt – noget måtte og skulle ske her og nu – koste hvad det ville.

Efter samtaler og besøg hos andre ABA-forældre i København, kontaktede vi TIPO i Norge og gik i gang med ABA i september 2003.

I begyndelsen gik Christian stadig i specialbørnehaven og blev trænet hjemme eftermiddage, aftener og weekender. Vi kunne hurtigt se en rivende udvikling for Christian – vi fik øjenkontakt med ham, og PECS mappen blev lige så stille lagt til side – han begyndte nu så småt at tale.

I april 2004, efter ca. 7 måneders træning, sagde vi på anbefaling af TIPO farvel til specialbørnehaven og startede et helt hjemmebaseret træningsprogram. Far gik på orlov i 4 måneder, og vi gav den fuld pedal på træningen hjemme og på alle byens legepladser.

Det blev nogle rigtig spændende måneder, hvor Christians sprog udviklede sig rigtig meget og han lærte at læse. Ja, nu kunne han pludselig selv læse Pixi-bøger, hvilket betød meget for hans videre sprogforståelse. Hans TEACCH-inspirerede dagskema med billeder blev udskiftet men et nyt dagskema skrevet med bogstaver på et Whiteboard.

Da fars orlov sluttede, ansatte vi 2 piger som træningsledere, og på skift trænede de med Christian 30 timer om ugen, under supervision af TIPO. I denne periode opnåede vi, at Christian blev helt renlig (hurra), lærte at cykle uden støttehjul, lærte at skrive håndskrift og regne simple regnestykker. Han har også lært at lege rigtigt med sit legetøj, spille spil og meget andet.

Christian er en meget kvik og motorisk veludviklet dreng. Han er en glad dreng, som har let til latter, som dog let kammer over i fjolleri. Han bruger ofte fjolleri som modkontrol ved træningen. Han har hele tiden haft en del selvstimulering, som vi stadig kæmper med, og han har store mangler på det sociale med kontakten til andre børn.

Fra marts 2005 kom vi med i Københavns Kommunes projekt med ABA, superviseret af NOVA. Christian gik først i en almindelig børnehave, men her var forskellige problemer, bl.a. med at få de fysiske rammer til et træningsrum ordentlig på plads, så til sidst var nød til at skifte børnehave. Vi var heldige at få plads i en dejlig udflytterbørnehave med de rette rammer. Men nu var vores første træningsleder kørt træt, så vi fik samtidigt også en ny træningsleder.

Vi startede altså på en frisk igen i november 2005. Indtil videre går det rigtig godt. Træningen har særlig fokus på at lære Christian at omgås og lege med de andre børn. Han er heldigvis meget glad for børnehaven og de andre børn, og træneren Maria og de andre voksne.

Christian kører af sted med bus fra opsamlingen på Østerbro i København til børnehaven i Hvalsø, ca. 1 times kørsel, og han har nu en fast sidekammerat i bussen, som han rigtig hygger sig med.

Når Christian om morgenen fortæller, at han skal hen i børnehaven og lege med sine 3 venner, så er der ikke et øje tørt hos mor og far.

Vi har lige fået tilsagn fra PPR om, at vi kan fortsætte i et ABA-skoleprojekt med samme træner, så vi er lykkelige og lettede.

Tilbage til oversigten over alle børnene