Rud

Rud er født den 26. januar 1999. Han har to ældre brødre. I dag er han et af 18 børn med autisme i Københavns Kommune, som er enkeltintegreret i typiske børnehaver med en fuldtids ABA-træningsleder.

Fra denne side kan du komme videre til de tekster, der handler om Rud. De tre første tekster er hovedberetningerne, hvor du kan læse om Ruds liv og baggrunden for valget af ABA. Klik på overskrifterne for at læse teksterne.

 Dato Titel
06.09.02

Far og søn som lege- og træningskammerater
Det værste ved at være far til Rud er – eller måske snarere »var« – meningsløsheden. Det oplevedes formålsløst, uden mening, uden betydning, uden formål eller mål. Jeg kom hjem fra arbejde og sagde, »Hej, Rud« med både ord og tegn, men han ikke så meget som løftede blikket fra det, han var i gang med. Det er ikke fordi han har problemer med at høre eller se mig – for det har han bestemt ikke i andre sammenhænge – han var bare væk i sin egen verden.

27.10.02

Det fremmede og det velkendte
Betragtet udefra og med et hurtigt blik er Rud en charmerende og smilende dreng, som lyser af glæde og velvære. Hvis blikket hviler lidt længere, så ser man også en anden dreng. Han kan sidde længe og kigge intenst – ofte med hovedet på skrå – på en ko eller en guitar eller en dukke i en dukkevogn. Han kan vride sine hænder i uendelighed alt imens han kigger på en af sine elskede Tip Tap Tønde-video.

28.10.02

Interview med Teis om at være storebror til Rud
Hvad synes du om at være storebror til Rud?
Jamen, det er dejligt – det er rigtigt dejligt. Jeg synes det er perfekt. Det ville godt nok være bedre, hvis han ikke var handicappet. Det synes jeg stadigvæk. Nogle gange for eksempel når jeg er ude for at spille bold, så står jeg bare og skyder frem og tilbage. Der kunne jeg godt bruge Rud. Bare sådan lige stå et par meter væk fra hinanden og sparke inderside til hinanden. Det kunne være fint. Men jeg synes, det er rigtig godt at være storebror til Rud, selvom han er handicappet. Det er okay.

01.06.03 Statusrapport juni 2003 [PDF]
Da der i juni måned 2003 blev afholdt et statusmøde om Rud i hans børnehave, udarbejdede vi, hans forældre, en statusrapport om den hjemmebaserede ABA-behandling. Rapporten omfatter perioden fra foråret 2002 til foråret 2003. Statusrapporten er skrevet til fagfolk, og er derfor detaljeret og temmelig formel i sin sprogbrug, men giver alligevel et indblik i resultaterne af ABA-træningen.
 
01.06.03 Behandlingsplan 2003-04 (juni 2003) [PDF]
Vi, Ruds forældre, har igennem længere tid forsøgt at få udarbejdet en samlet behandlingsplan, men det er aldrig lykkedes – hverken før eller efter at han er startet i børnehave. Derfor har vi skrevet en behandlingsplan, som skitserer, hvilke områder der skal arbejdes med i perioden 2003-2004, og hvordan arbejdsdelingen mellem hjem og børnehave skal være. Behandlingsplanen ved vedtaget på et møde i børnehaven i juni måned 2003, dog med undtagelse af afsnittet om ’Læring med normaltudviklede børn’, hvor børnehaven tog forbehold. Deres afvisning af at arbejde med omvendt integration betød, at vi har bedt om at få Rud flyttet til en anden form for dagtilbud. Det er endnu ikke lykkedes.
 
23.6.2004

Statusrapport juni 2004 & Behandlingsplan 2004-05 [PDF]
Den indtil videre nyeste behandlingsplan, som dækker perioden 2004-05 indbefatter også en statusrapport over ABA-behandlingen. Statusrapporten forklarer, hvorfor ikke alle mål fra den seneste behandlingsplan er opnået. Behandlingsplanen skitserer mål inden for en lang række delområder: problemadfærd, sprog og kommunikation, ADL, motorik, leg, fritidsbeskæftigelse mv. Både statusrapport og behandlingsplan er skrevet af forældrene.

 
marts 2005 Rud Anno 2005
Jeg kan fortælle to historier om Ruds læring og udvikling gennem hans 3 årige hjemmeprogram i ABA. Den ene fremhæver alle de færdigheder og kompetencer han har lært og som har gjort ham veltilpas og velorienteret her i livet. Den anden historie fortæller hans meget begrænsede ekspressive sprog, hans initiativløshed, stereotypier og selvstimuleringer. Pointen er at begge historier er fortællinger om Rud. Han har med udgangspunkt i en kreativ og intensiv træning og leg udviklet sig inden for mange områder – og er i dag en glad, aktiv og lærende dreng. Samtidig er der mange landvindinger at høste og derfor kommer hans nye høj-intensive ABA program i en almindelig børnehave og med en fuldtids ABA træningsleder som en tiltrængt vitaminindsprøjtning.
Rud paa legeplads

Tilbage til oversigten over alle børnene

Redaktionen / 29.08.2003