ABA i Danmark


AlmaDavidMaxMarcusMartinChristianLewisRudSilviaZacharias

Det første danske barn med autisme startede ABA-behandling i år 2000. Siden har omkring 150 børn med autisme modtaget ABA-behandling i Danmark. De fleste starter som småbørn; nogle afslutter behandlingen efter et par år, andre fortsætter i længere tid. I dag er der både vuggestuebørn, børnehavebørn, skolebørn og enkelte teenagere i ABA-behandling i Danmark.

Nogle børns behandling indgår i regulære, kommunale behandlingstilbud - andre er helt eller delvist organiseret og finansieret af forældrene selv. Derfor er indsatserne også meget forskelligartede; de finansieres af forskellige paragraffer i serviceloven og folkeskoleloven, fordelingen mellem offentlig behandling og hjemmebehandling varierer, forskellige kommuner anvender forskellige finansieringsmodeller, og behandlingen bliver superviseret af vejledere fra forskellige udbydere af ABA-supervision, hvoraf nogle er offentlige, andre private. Siden serviceloven blev ændret i 2008 har et stigende antal børn med autisme modtaget ABA-behandling som hjemmetræning.

Forældreberetninger

Her kan du læse nogle af disse børns historie, fortalt med forældrenes egne ord.

ABA-foreningen

ABA-foreningen blev stiftet i 2003 for at fremme tilgængeligheden af og kendskabet til ABA-behandling, og repræsentere forældre over for myndigheder, serviceudbydere og fagfolk. Læs mere på www.abaforeningen.dk.

ABA-foreningens Netværk

ABAforum rummer mange ressourcer, som er forbeholdt medlemmer af ABA-foreningen; viden om den relevante lovgivning, vejledning om hvordan man kommer i gang med ABA-behandling, træningsmaterialer og meget andet. Disse ressourcer er samlet i ABA-foreningens netværk. Forældre, som er i gang med eller planlægger et ABA-forløb for deres barn, kan endvidere få adgang til foreningens Forum for Forældre, hvor der udveksles erfaringer med ABA og autisme.

Nyheder fra Danmark Dato
Landsmøde i ABA-foreningen 30. maj 2015
Flertydig rapport om hjemmetræningsordningen 19. december 2014
Socialministeren klargør regler om hjemmeundervisning 16. december 2014
Ankestyrelsen indfører ny målestok for effekter af hjemmetræning 3. december 2014
Handicapkonventionen styrket i Danmark 26. september 2014
Kommuner bør inddrage metodeudbydere ved behandling af ansøgninger om hjemmetræning 9. august 2014
Ret til dækning af merudgifter til pasning ved lærerlockout 13. juni 2014
Landsmøde i ABA-foreningen 2. juni 2014
Den lille havfrue kaster lys på autisme 26. marts 2014
Det nytter at klage 26. marts 2014
Ankestyrelsen genoptager klagesager 7. marts 2014
Andelen af nydiagnosticerede stiger stadig kraftigt 7. marts 2014
ABA og inklusion i lærernes fagblad 23. januar 2014
Barnet er i fokus - ikke metoden 3. januar 2014
Forældrekonference om ABA-intervention 10. december 2013
Fyraftensmøde om ABA-intervention 11. oktober 2013
Ankestyrelsen underkender kommune og revisionsfirma 3. september 2013
Evidensbaserede metoder vinder indpas 28. juni 2013
Forenklede men forringede klagemuligheder 24. juni 2013
Revisorer indtager børnehandicapområdet 24. maj 2013
Forældrebetaling af SFO kan dækkes som merudgift 2. maj 2013
Ombudsmanden kritiserer skoles håndtering af 1:1-specialundervisning i hele skoletiden 12. april 2013
Socialstyrelsen fremhæver ESDM og undsiger indirekte TEACCH 10. april 2013
Mere end 1 års sagsbehandlingstid for klager 5. april 2013
Længerevarende træningsforløb kan bevilges som merudgift 8. februar 2013
Grænser for nedsættelse af serviceniveau 21. december 2012
En procent af danske børn har autisme 21. november 2012
Kritik af europæisk undersøgelse 14. november 2012
Nye klagemuligheder 1. oktober 2012
Første europæiske undersøgelse af intervention til småbørn med autisme 17. september 2012
Sag i Ligebehandlingsnævnet om diskrimination imod norsk ABA-træner 20. juli 2012
Overskridelse af 4 måneders frist er ulovlig 11. juli 2012
Danfoss-pris til ABA-foreningen 30. juni 2012
Børn med autisme er ikke ’autister’ 31. maj 2012
Fagligt program for ABA-foreningens landsmøde 21. maj 2012
Workshops i Odense 11. maj 2012
Stadig flere ankesager og længere ventetider 2. maj 2012
Tabt arbejdsfortjeneste hæves fra 1. juli 30. april 2012
Folketinget i modstrid med sig selv 25. april 2012
Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne 5. april 2012
Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler 24. marts 2012
Nye muligheder for børn over 12 år 4. marts 2012
Lovforslag revideres efter kritik 3. februar 2012
Protester og argumenter imod forringelser 13. januar 2012
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse 5. december 2011
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses 30. november 2011
Stop for merudgifter kræver afgørelse 26. november 2011
Registrering af diskrimination 19. november 2011
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste 15. november 2011
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr. 14. november 2011
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste 11. november 2011
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste 4. november 2011
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole 26. oktober 2011
Ventelister er ikke lovlige 21. oktober 2011
Retssag imod Det Sociale Nævn 27. september 2011
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning 14. september 2011
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede 9. september 2011
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål 6. september 2011
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste 12. august 2011
Vejledninger om klager og anker 25. juli 2011
Forbud imod diskrimination gælder også forældre 24. juli 2011
Forældre føler sig svigtet af det sociale system 22. juli 2011
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste 5. juli 2011
Valg af ABA-supervisor 30. juni 2011
Supervisionsudbydere i Danmark 30. juni 2011
17 forskellige udbydere af supervision i Danmark 29. juni 2011
Inklusion — hvem er det godt for? 20. juni 2011
Ny aftale vil forringe ankemuligheder 8. juni 2011
Program for fagligt landsmøde 2011 22. maj 2011
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste 17. maj 2011
Fagligt landsmøde 2011 3. maj 2011
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien 3. maj 2011
Ny overenskomst for handicaphjælpere betyder lønnedgang 11. april 2011
Videregående kursus i ABA - Region Midtjylland 11. marts 2011
Introkursus i ABA - Region Midtjylland 11. marts 2011
Forældrekursus 2011 8. marts 2011
Møde om intervention over for uønsket adfærd 8. marts 2011
Kursus om Discrete Trial Teaching 8. marts 2011
Positiv slutevaluering af forsøgsprojekt i Århus 22. september 2010
Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste 9. september 2010
Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste 4. september 2010
Redaktionen på studietur til USA 26. juli 2010
Konsekvenser af aftale mellem KL og regeringen 17. juni 2010
Oppositionen vil rulle forringelser tilbage 15. juni 2010
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet 14. juni 2010
Minister i samråd om tabt arbejdsfortjeneste 8. juni 2010
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste 4. juni 2010
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse 4. juni 2010
Socialminister trækker i land 26. maj 2010
Forringelser af muligheder for hjemmetræning 25. maj 2010
ABA landsmøde 2010 17. maj 2010
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling 22. april 2010
Socialministeriet præciserer lovgivning 24. marts 2010
Workshop om tidlig og intensiv adfærdsbehandling 12. februar 2010
Mulig ret til tabt arbejdsfortjeneste efter EF-dom 8. september 2009
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver 2. september 2009
Fagligt program for ABA-landsmøde 2009 20. maj 2009
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres 4. maj 2009
ABA-behandling af børn i hjemmet — potentialer og udfordringer 23. april 2009
Positiv evaluering af ABA-forsøg i Århus 22. april 2009
ABA-landsmøde 2009 4. april 2009
Temadag om ABA-træning i hjemmet 11. marts 2009
Nye foldere om ABA-behandling i Danmark 17. februar 2009
Politiken misinformerer om ASF blandt indvandrere 13. februar 2009
Diagnosealderen falder og antallet af diagnoser vokser 20. december 2008
Forsøgsprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune forlænges 12. november 2008
Mulige konflikter i ny lov om hjemmetræning 26. september 2008
Ombudsmanden går ind i sag om metodefrihed 24. september 2008
Udkast til regelsæt om hjemmetræning 23. september 2008
Aftale med psykiatriske privatsygehuse 29. august 2008
ABA-forældre bidrager til bog om pårørende til mennesker med psykiske sygdomme 28. august 2008
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens 5. august 2008
Udredningsgaranti i børnepsykiatrien 2. august 2008
Sammenskrivning af lovparagraffer om hjemmetræning og –undervisning 14. juni 2008
Spørgsmål og svar om den nye lovgivning om hjemmetræning 13. juni 2008
Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget 12. juni 2008
Præsentationer fra ABA-foreningens landsmøde 9. juni 2008
Alle partier støtter lovforslag om hjemmetræning 17. april 2008
Lovforslag om hjemmetræning og –undervisning fremlagt i Folketinget 28. marts 2008
93 mio. til hjemmetræning og –undervisning 4. marts 2008
ABA-skolebarn får kun syv timers undervisning om ugen 4. oktober 2007
ABA-foreningen vinder sag i Pressenævnet 29. juni 2007
Evaluation without evidence 21. februar 2007
Evaluering uden evidens 21. februar 2007
ETIBA: Manglende repræsentativitet, faktuelle fejl, fejlkilder og manglende autismekendskab 11. februar 2007
Endnu en evaluering af ABA-tilbud 7. februar 2007
ETIBA: Den kommunale visitation til autismetilbud 1. februar 2007
Metodisk kritik af ETIBA-evalueringen 31. januar 2007
Autisme-evaluering er behæftet med alvorlige metodefejl 31. januar 2007
Socialministeren kommenterer ABA-foreningens forslag 25. januar 2007
Politisk flertal for støtte til hjemmebehandlinger 17. januar 2007
Forsøgsprojekt i TV2 Lorry 11. januar 2007
Høringssvar om støtte til undervisning og træning i hjemmet af børn med handicap 22. december 2006
Ni børn i offentligt ABA-tilbud i Århus Amt 23. november 2006
Seminar om højintensiv intervention i København 29. oktober 2006
Udbud af supervision til 24 børn 25. oktober 2006
Artikelserie om ABA i pædagogisk fagblad 1. juni 2006
To rapporter om ABA-forsøgsprojekterne i Københavns Kommune 20. maj 2006
15 nyuddannede ABA-pædagoger 12. marts 2006
8 permanente ABA-pladser i Århus Amt 2. februar 2006
Rummelige daginstitutioner 14. november 2005
Krantz & McClannahen holder workshop i København 22. oktober 2005
Århus Amt vedtager ABA-tilbud 19. september 2005
ABA-weekend: Landsmøde 2005 21. august 2005
København forlænger forsøgsbehandling til børn med autisme 2. maj 2005
Åben rådgivning i Århus 3. april 2005
Hadsten Kommune bevilger ABA-behandling 10. marts 2005
Intensiv behandling af autistiske børn i København 4. marts 2005
»Vi har fået et pusterum« 4. marts 2005
15 børn starter i ABA-behandling 1. marts 2005
Holbæk Kommune bevilger ABA-behandling 27. februar 2005
Århus Amt giver afslag om ABA-behandling 25. februar 2005
Tale ved overrækkelsen af ABA-Prisen 2005: Ulla Tørnæs 21. februar 2005
Kunstnerens følgebrev til modtagerne af ABA-prisen 2005 21. februar 2005
Tale ved overrækkelsen af ABA-Prisen 2005: Finn Lambek 6. februar 2005
Tale ved overrækkelsen af ABA-Prisen 2005: Inger Krog 4. februar 2005
Minister overrakte ABA-prisen 2005 4. februar 2005
Stop for optag til ABA-forsøgsprojekter 29. januar 2005
Informationsmøde om ABA-træning i Roskilde 24. januar 2005
Borgmester giver nyt håb til ABA-familie i Holbæk 30. december 2004
»Ingen behandling i Danmark« 29. december 2004
Otte ABA-pladser i Århus Amt fra 2006 24. december 2004
ABA-familie laver hjemmeside 28. november 2004
Århus Amt arbejder for permanent ABA-tilbud 19. november 2004
DR TV1 sender program om ABA-behandling 16. november 2004
Redaktionen / 24.06.2011