Formalia


Forbehold

De informationer, der findes på dette website (ABAforum.dk), er ikke ment som konkrete anvisninger, der på nogen som helst måde kan erstatte råd, vejledning og behandling fra kyndige fagpersoner. Dette gælder også, selvom der måtte fremkomme utvetydige meningstilkendegivelser.

Man kan ikke afgøre, hvad der er den rette behandling til et konkret barn, ud fra disse sider. De er blot ment som "generel forbrugeroplysning", som forhåbentlig kan hjælpe andre forældre med at træffe deres egne valg (i samråd med deres egne læger etc.) på så bredt et grundlag som muligt.

En del af materialet er medtaget alene for at informere om eksistensen af forskellige perspektiver. En henvisning til for eksempel en bog, en video eller en person er således ikke i sig selv en anbefaling (eller det modsatte).

Alle indlæg er signerede, og holdninger, der kommer til udtryk på disse sider, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller andre personer i netværket, med mindre andet udtrykkeligt er angivet.

Redaktionen er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne websites, som er tilgængelige via links fra ABAforum.dk.

Fortrolighed

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt. Vi videregiver selvfølgelig hverken adresser eller andre personlige oplysninger til andre uden forudgående aftale.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at sikkerheden på Internet generelt er at sammenligne med åbne postkort.

Copyright

Alle rettigheder til tekster på ABA-forum er forbeholdt de respektive forfattere. Dette gælder også for logoer, billeder og design.

En tekst fra ABA-forum må ikke kopieres og gøres tilgængelig – helt eller delvist – i elektronisk form, fx på Internet. Her må man nøjes med et link til den pågældende artikel på ABA-forum.dk (altså meget gerne »dybe« links). Der gælder de sædvanlige regler for citat, dvs. at man må citere inden for god skik og brug.

Teksterne må dog gerne udskrives og omdeles på papir i begrænset omfang i forbindelse med undervisning eller almen oplysning, når følgende retningslinjer følges:

Navnet »ABA-forum«, logoet og det øvrige design må ikke anvendes af enkeltpersoner, grupper eller organisationer på en måde, der – eksplicit eller implicit – antyder et tilhørsforhold til eller samarbejde med ABA-forum.dk, uden en forudgående skriftlig samarbejdsaftale med redaktionen. Dette gælder for at sikre, at den uafhængige og saglige linje, som er kendetegnende for ABA-forum.dk’s arbejde, og som det har krævet en stor indsats at opbygge, ikke misbruges eller udvandes. Man skal kunne stole på ABA-forums navn og logo som tegn på uafhængighed og kvalitet.

Redaktionen / 14.01.2004