FORSKNINGSABSTRACTS

Bestilling af tidsskriftsartikler

Hvis man vil læse en forskningsartikel har man følgende muligheder for at få adgang til artiklen

Gratis online artikler

Enkelte tidsskrifter findes gratis online – i nogle tilfælde er det nyeste nummer af tidsskriftet undtaget, mens ældre numre kan downloades gratis fra forlagets website. I andre tilfælde er det kun udvalgte numre, der er gratis.

Bestilling via bibliotek.dk

Man kan bestille artikler fra tidsskrifter, der findes her i landet (enten trykt eller som elektronisk abonnement), via www.bibliotek.dk. Det vil i nogle tilfælde være gratis men i andre tilfælde bliver der opkrævet en afgift. Det er ens eget lokale bibliotek (folkebibliotek, forsknings- eller undervisningsbibliotek), der afgør om en sådan service er gratis eller ej. Artiklen vil enten blive fremsendt elektronisk eller som en fotokpi. Læs om bestilling via www.bibliotek.dk

Bestilling via lokalt bibliotek

Man kan henvende sig på sit lokale bibliotek (folkebibliotek, forsknings- eller undervisningsbibliotek) og bede dem om at bestille artiklen hjem. Denne service kan enten være gratis eller koste en mindre afgift. Det afgøres af det lokale bibliotek. Ofte vil det lokale bibliotek have en online formular, hvor sådanne fjernbestillinger kan ekspederes, så man slipper for at henvende sig personligt.

Download via forsknings- og undervisningsbiblioteker

Forsknings- og undervisningsbiblioteker abonnerer på en lang række elektroniske tidsskrifter. Hvis man er låner på et sådant bibliotek, kan man via bibliotekets pc’ere som regel downloade og/eller printe artiklen gratis. Nogle biblioteker giver også mulighed for denne service fra lånernes egne hjemme-pc’ere. På websitet www.deff.dk kan man finde en oversigt over hvilke biblioteker, der abonnerer på hvilke elektroniske tidsskrifter.

Køb af online artikel

Alle artikler udkommer i dag elektronisk og kan købes direkte for forlagenes websites. Dette er den hurtigste, men også den dyreste adgang til en forskningsartikel. Priserne varierer mellem US$/€ 15 og US$/€ 30 (ca. 85 – 225 DKK). Den letteste måde at bestille en sådan artikel på er vha. DOI-nummeret.

Låne tidsskrift i trykt form

Man kan finde et dansk bibliotek, der ligger inde med tidsskriftet i trykt form. Det er gratis at låne tidsskrifter i trykt form, hvis man selv afhenter, men de fleste biblioteker er i færd med at udskifte deres abonnementer på trykte tidsskrifter til elektroniske tidsskrifter. Find biblioteket vha. www.bibliotek.dk.

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 05.02.2007)