Kort rapport: varierende behandlingsresultater for børn med autismespektrumforstyrrelser baseret på niveau for social undvigelse af kammerater

Kategori: Gruppestudier

Intet abstract

Emneord: © 2011 ABAforum

Ingersoll, B., L. Schreibman and A. Stahmer (2001). Brief report: Differential treatment outcomes for children with autistic spectrum disorder based on level of peer social avoidance. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(3), 343-349.

No abstract

Redaktionen / 25.10.2009