Resultater fra en ny tidlig interventionsmodel for børn med autismespektrumforstyrrelser i daginstitutioner

Kategori: Gruppestudier

45 småbørn i alderen mellem 2 og 6 år og diagnosticeret med ASF har fulgt den canadiske provins Nova Scotias tidlige interventionsprogram, der er baseret på ABA-varianten Pivotal Response Treatment (PRT). Behandlingen bestod i 15 timers 1:1-træning i daginstitution suppleret med forældretræning i hjemmet af ukendt omfang. Efter 12 måneder havde de højtfungerende børn udviklet sig hhv. 15 og 20 måneder mht. ekspressivt og receptivt sprog. Adfærdsmæssige problemer mindskedes for alle børnene, men kun de højtfungerende fik reduceret autistiske symptomer. Der var ingen kontrolgruppe.

Emneord: © 2011 ABAforum

Smith, I.M., R.L. Koegel, L.K. Koegel, D.A. Openden, K.L. Fossum and S.E. Bryson (2010). Effectiveness of a novel community-based early intervention model for children with autistic spectrum disorder. American journal on intellectual and developmental disabilities, 115(6), 504-23..

The Nova Scotia early intensive behavior intervention model—NS EIBI (Bryson et al., 2007) for children with autistic spectrum disorders was designed to be feasible and sustainable in community settings. It combines parent training and naturalistic one-to-one behavior intervention employing Pivotal Response Treatment—PRT (R. Koegel & Koegel, 2006). We followed 45 children (33 males, mean baseline age = 50 months) for 12 months. Mean gains of 14.9 and 19.5 months were observed on expressive and receptive language measures, respectively, for children with an IQ of 50 or more at baseline versus 6.1 and 8.4 months for children with IQs less than 50. Behavior problems decreased significantly over the 1-year treatment for both groups, but autism symptoms decreased only for those with an IQ of 50 or more.

Redaktionen / 17.10.2010