Hvad sker der efterfølgende? Opfølgning fra Children's Toddler School tilbud

Kategori: Gruppestudier

29 børn, der har modtaget tidlige ABA-baserede interventioner i vuggestuealderen, er blevet testet 4 år senere, da de var 7 år i gennemsnit. Blandt dem, der var startet i skole, var 63% enkeltintegrerede med eller uden pædagogisk støtte. Børnenes diagnoser var uændrede og de havde stadig betydelige sociale vanskeligheder, men hovedparten havde fortsat deres positive udvikling af kognitive og sproglige færdigheder. På trods af børnenes gunstige udvikling på væsentlige udviklingsområder var forældrenes stressniveau stadig højt.

Emneord: © 2011 ABAforum

Akshoomoff, N., A.C. Stahmer, C. Corsello and N.E. Mahrer (2010). What Happens Next? Follow-Up From the Children's Toddler School Program. Journal of positive behavior interventions, 12(4), 245-253..

This study was a follow-up of a group of 29 children diagnosed with autism spectrum disorders at age 2 who attended an inclusive toddler program until age 3. Children ranged in age from 4 to 12 years at the time of the parent survey and follow-up testing. The majority of children were placed in a special education (noninclusive) preschool class, but among the children who were in elementary school at the time of follow-up, 63% were in general education classroom placement. Diagnoses of autism spectrum disorders remained stable, socialization skills remained a weakness, and child-related parental stress remained high despite average cognitive and language skills in the majority of children. Social skill development and support remained a service need.

Redaktionen / 09.12.2010