Oplæring af unge, som er blinde og har autisme, til med taktile symboler at kommunikere ønsker ved hjælp af en variant af Picture Exchange Communication System (PECS): en foreløbig undersøgelse

Kategori: Single subject studier

Artiklen rapporterer om basal kommunikationsindlæring med tre unge - 12, 13 og 17 år gamle - som var blinde, mentalt retarderede og havde autisme. Deltagerne skulle lære at kommunikere behov ved hjælp af en modificeret Picture Exchange Communication System procedure, hvor der anvendtes taktile symboler i stedet for visuelle symboler. Interventionen indbefattede tre faser. I den første fase lærte de unge at udveksle et taktilt symbol. I anden fase lærte deltagerne at kommunikere over længere afstande og med vedholdenhed, og i den sidste fase lærte de at diskriminere mellem forskellige symboler. Procedurerne var på flere punkter ændret i forhold til indlæring af PECS til seende. Modifikationerne indbefattede mindre intensitet i oplæringen, brug af færre symboler og en ændret promptning. Interventionen omfattede op til 30 sessioner á 10-15 minutters varighed. Mestring af en fase var defineret som 80 % korrekte i to efterfølgende sessioner. En deltager lærte at mestre alle tre faser, en anden mestrede to faser mens den sidste deltager kun lærte at mestre den indledende fase, men alle tre deltagere gjorde fremskridt i løbet af interventionen. Undersøgelsen viser, at kommunikation med taktile symboler kan indlæres vha. procedurer fra PECS-træning.

Emneord: PECS; Picture Exchange Communication System; USA; blinde; synshandicappede; taktile symboler; visuelle symboler; unge; skolealder; mental retardering; single-subject studie; © 2011 ABAforum

Lund, S. K., & Troha, J. M. (2007). Teaching Young People who are Blind and have Autism to Make Requests Using a Variation on the Picture Exchange Communication System with Tactile Symbols: A Preliminary Investigation.. Journal of Autism & Developmental Disorders, [Epub ahead of print](), .

This study used a single-subject multiple baseline across participants design to evaluate the effectiveness of a modified picture exchange communication system (PECS) teaching protocol with tactile symbols. Three students (two male, one female) aged 12-17 years who had autism and were blind participated in the study. The instructional program involved three phases. First, each participant learned to exchange a tactile symbol with his/her communication partner to request a preferred item/activity. Second, the distance between the communication partner and the participant was increased. Third, the participants were required to discriminate between two dissimilar tactile symbols. One out of three participants completed all phases of the instructional program. Although the other two participants did not complete the program, they demonstrated improvement from baseline responding rates. This study provided preliminary results that using tactile symbols with strategies from PECS may be an effective method to teach requesting to youth who are blind and have autism.

Redaktionen / 25.10.2009