Tidlig intensiv adfærdsmæssig intervention: resultater for børn med autisme og deres forældre efter to år

Kategori: Gruppestudier

Denne britiske undersøgelse sammenligner effekter af autismebehandling i to sammenlignelige grupper af børn: en undersøgelsesgruppe på 23 og en kontrolgruppe på 21. Ved undersøgelsens start var børnene i gennemsnit 35-38 måneder gamle. Børn i undersøgelsesgruppen modtog tidlig, intensiv adfærdsanalytisk intervention, mens kontrolgruppen modtog et standardtilbud. Fordelingen på undersøgelses- og kontrolgruppe var ikke tilfældig men baseret på forældrenes præferencer. Den adfærdsanalytiske intervention var i alle tilfælde hjemmebaseret og blev superviseret af forskellige udbydere af ABA-supervision. I gennemsnit modtog undersøgelsesgruppen 25½ times oplæring om ugen i 2 år baseret på principperne for anvendt adfærdsanalyse. Kontrolgruppen modtog en blanding af tilbud - i starten i hjemmet og efterfølgende i uddannelsessystemet. Omfanget af interventionstid til børn i kontrolgruppen er ikke opgjort, men skoletiden omfattede mellem 14 og 23 timer om ugen. Alle børn er blevet testet på tre tidspunkter: inden interventionens start (baseline), efter 12 og efter 24 måneder. Der er anvendt tests af kognition, talesprog, autistiske symptomer, adaptive færdigheder, adfærdsmæssige problemer samt nonverbal kommunikation. På de samme tidspunkter blev forældrenes spurgt til deres mentale helse, deres stress og deres opfattelse af deres barn. Resultaterne viser, at børnene i undersøgelsesgruppen efter 2 års intervention udviklede sig mere end børnene i kontrolgruppen inden for områderne IQ, mental alder, ekspressivt sprog, sprogforståelse samt adaptiv adfærd (kommunikation, socialt færdigheder). Der var ingen gruppeforskelle i børnenes adfærdsmæssige problemer eller deres autistiske adfærd. Der var ikke tegn på, at hjemmebaserede tidlige og intensive adfærdsanalytiske interventioner resulterer i forøgede stressreaktioner eller depressioner hos forældrene.

Emneord: Wales; England; tidlig intervention;2 år; 3 år; hjemmebaseret behandling; Bayley Scales of Infant Development; Standford-Binet Intelligence Scale; mental alder; Reynell Developmental Language Scales; VABS; Vineland Adaptive Behavior Scale; Nisonger Child Behavior Rating Form; Developmental Behavior Checklist; Autism Diagnostic Interview; Early Social-Communication Scales; Hospital Anxiety and Depression Scale; Questionnaire on Resources and Stress; Kansas Inventory of Parental Perceptions © 2011 ABAforum

Remington, B., Hastings, R. P., Kovshoff, H., Degli Espinosa, F., Jahr, E., Brown, T., et al. (2007). Early intensive behavioral intervention: outcomes for children with autism and their parents after two years. American journal of mental retardation, 112(6), 418-38.

An intervention group (n = 23) of preschool children with autism was identified on the basis of parent preference for early intensive behavioral intervention and a comparison group (n = 21) identified as receiving treatment as usual. Prospective assessment was undertaken before treatment, after 1 year of treatment, and again after 2 years. Groups did not differ on assessments at baseline but after 2 years, robust differences favoring intensive behavioral intervention were observed on measures of intelligence, language, daily living skills, positive social behavior, and a statistical measure of best outcome for individual children. Measures of parental well-being, obtained at the same three time points, produced no evidence that behavioral intervention created increased problems for either mothers or fathers of children receiving it.

Redaktionen / 25.10.2009