FORSKNINGSABSTRACTS

Brug af DOI-nummer til at genfinde online artikler

DOI-numre gør det muligt entydigt at identificere og genfinde elektroniske udgaver af tidsskriftsartikler. DOI står for Digital Object Identifier og består en unik kombination af tal eller bogstaver, som knyttes til artikler, når de publiceres elektronisk. DOI-nummeret forandrer sig ikke, og hvis man kender DOI-nummeret på en artikel, vil man altid kunne genfinde den i elektronisk form. DOI-nummersystemet er især nyttigt, når en videnskabelig artikel bliver tilgængelig elektronisk, inden den eksisterer i trykt form, og derfor endnu ikke har fået fulde bibliografiske informationer. Selv om man altså ikke kender til i hvilken årgang og hvilket nummer af et tidsskrift, artiklen findes, kan man vha. DOI-nummeret finde frem til artiklen.

Man bruger DOI-nummeret til at finde frem til en artikel på en af følgende måder:

I nogle tilfælde får man på denne måde ikke direkte adgang til selve artiklen, men derimod til en login-side til tidsskriftets forlag. Det gælder for visse betalingsartikler. Selv om man faktisk får adgang til selve artiklen via DOI-nummeret, forudsætter læsning eller download af selve artiklen oftes enten betaling eller at man via et dansk bibliotek har adgang til et kollektivt abonnement på tidsskriftet i elektronisk form. I sådanne tilfælde kan man i stedet bestille artiklen via bibliotek.dk.

DOI-systemet administreres af International DOI Foundation, som er stiftet af de ledende internationale tidsskriftsforlag.

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 25.01.2007)