FORSKNINGSABSTRACTS

[Epub ahead of print]

En række referencer til den nyeste autismeforskning har efter tidsskriftets titel tilføjelsen [Epub ahead of print] og mangler samtidig årgang, nummer og sidetal. Det skyldes, at der er tale om artikler, som endnu ikke findes i trykt form, men som kun er udgivet elektronisk.

Tiden fra en artikel bliver skrevet, vurderet og accepteret til offentliggørelse i et videnskabeligt tidsskrift og til den faktisk foreligger i print kan være lang. Derfor er der mange videnskabelige tidsskrifter, som offentliggør accepterede artikler elektronisk inden de udkommer i trykt form. Epub ahead of print refererer til sådanne artikler, som kun findes i elektronisk form, men som endnu ikke er trykt. Sådanne artikler kan man få adgang til via de universitets- og uddannelsesbiblioteker, der abonnerer på tidsskriftet i elektronisk form. Man kan også købe downlaod af sådanne artikler direkte fra forlaget. Læs om bestilling af tidsskriftsartikler.

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 17.08.2006)