Abstracts: Alle + "home-based"

Er dette dit første besøg, så læs først Introduktion til abstracts på ABAforum.dk.

eller søg efter i

Søgevejledning

Forfatter År Titel Dansk titel
Lanovaz, M.J., J.T. Rapp, I. Maciw, C. Dorion and E. Pregent-Pelletier2014Preliminary effects of parent-implemented behavioural interventions for stereotypy: Brief reportForeløbige effekter af forældreimplementeret, adfærdsmæssig intervention for stereotypi: en kort rapport
Virues-Ortega, J., F.M. Julio and R. Pastor-Barriuso2013The TEACCH program for children and adults with autism: A meta-analysis of intervention studiesTEACCH programmet for børn og voksne med autisme: en metaanalyse af interventionsstudier
Cebula, K.R.2012Applied behavior analysis programs for autism: sibling psychosocial adjustment during and following intervention useAnvendt adfærdsanalytiske programmer for autisme: søskendes psykosociale tilpasning under og efter intervention
Cebula, K.R.2011Applied Behavior Analysis Programs for Autism: Sibling Psychosocial Adjustment During and Following Intervention UseAnvendt adfærdsanalyse og autisme: søskendes psykosociale tilpasning under og efter intervention
Fava, L., K. Strauss, G. Valeri, L. D'Elia, S. Arima and S. Vicari2011The effectiveness of a cross-setting complementary staff- and parent-mediated early intensive behavioral intervention for young children with ASDEffekter af flersidet, komplementær tidlig adfærdsmæssig intervention for småbørn med autismespektrumforstyrrelser udført af fagfolk og forældre
Landa, R.J., K.C. Holman, A.H. O'Neill and E.A. Stuart2011Intervention targeting development of socially synchronous engagement in toddlers with autism spectrum disorder: a randomized controlled trialIntervention for udvikling af socialt synkront engagement hos vuggestuebørn med autismespektrumforstyrrelser: et randomiseret, kontrolleret forsøg
Reed, P., L.A. Osborne and M. Corness2010Effectiveness of special nursery provision for children with autism spectrum disorders.Effektivitet af specialpædagogiske tilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser
Rickards, A.L., J.E. Walstab, R.A. Wright-Rossi, J. Simpson and D.S. Reddihough2009One-year follow-up of the outcome of a randomized controlled trial of a home-based intervention programme for children with autism and developmental delay and their familiesEt års opfølgning af resultater fra et randomiseret, kontrolleret forsøg med et hjemmebaseret interventionsprogram for børn med autisme og udviklingsforsinkelse samt deres familier
Anderson, S.R., D.L. Avery, E.K. DiPietro, G.L. Edwards and et al.1987Intensive home-based early intervention with autistic childrenIntensiv, hjemmebaseret, tidlig intervention for børn med autisme
Sheinkopf, S.J. and B. Siegel1998Home-based behavioral treatment of young children with autismHjemmebaseret adfærdsmæssige behandling af småbørn med autisme
Sherman, J., P. Barker, P. Lorimer, R. Swinson and D.C. Factor1988Treatment of Autistic children: Relative Effectiveness of Residential, Out-Patient and Home-Based InterventionsBehandling af autistiske børn: relativ effektivitet af døgnbehandling, ambulant og hjemme-baserede behandlinger
Luiselli, J.K., B.O. Cannon, J.T. Ellis and R.W. Sisson2000Home-Based Behavioral Intervention for Young Children with Autism/Pervasive Developmental Disorder : A Preliminary Evaluation of Outcome in Relation to Child Age and Intensity of Service DeliveryHjemmebaseret adfærdsmæssig intervention for småbørn med autisme/gennemgribende udviklingsforstyrrelse: En foreløbig evalulering af resultater i forhold til børnenes alder og behandlingens intensitet
Magiati, I., T. Charman and P. Howlin2007A two-year prospective follow-up study of community-based early intensive behavioural intervention and specialist nursery provision for children with autism spectrum disordersEn to-årig prospektiv opfølgning af tidlig adfærdsmæssig intervention i nærmiljøet og specialpædagogisk tilbud i daginstitution for børn med autismespektrumforstyrrelser
Grindle, C. F., Kovshoff, H., Hastings, R. P., & Remington, B.2008Parents’ Experiences of Home-Based Applied Behavior Analysis Programs for Young Children with AutismForældres erfaringer med hjemmebaserde, adfærdsanalytiske tilbud til småbørn med autisme
Reed, P., Osborne, L. A., & Corness, M. 2007Brief Report: Relative Effectiveness of Different Home-Based Behavioral Approaches to Early Teaching InterventionKort rapport: Relativ effektivitet af forskellige hjemmebaserede adfærdsmæssige tilgange til tidlig oplæring
Mackay, T., Knott, F., & Dunlop, A. W.2007Developing social interaction and understanding in individuals with autism spectrum disorder: A groupwork intervention. Udvikling af social interaktion og forståelse hos personer med autismespektrumforstyrrelser: en gruppebaseret intervention
Trudgeon, C., & Carr, D. 2007The impacts of home-based early behavioural intervention programmes on families of children with autismKonsekvenser af hjemmebaserede, tidlige, adfærdsanalytiske interventioner på familier til børn med autisme
Elfert, M., & Mirenda, P. 2006The experiences of behavior interventionists who work with children with autism in families' homesErfaringer hos ABA-praktikere der arbejder med børn med autisme i hjemmet

Antal fundne abstracts: 18

Redaktionen / 31.12.2006