Abstracts: Alle + "rogers"

Er dette dit første besøg, så læs først Introduktion til abstracts på ABAforum.dk.

eller søg efter i

Søgevejledning

Forfatter År Titel Dansk titel
Rogers, K. and M.B. Zeni2015Systematic Review of Medical Home Models to Promote Transitions to Primary Adult Health Care for Adolescents Living With Autism Spectrum DisorderSystematisk review af Medical Home modeller til fremme af unges overgange til primær sundhedssektor for voksne med autismespektrumforstyrrelse
Fulton, E., V. Eapen, R. Crncec, A. Walter and S. Rogers2014Reducing maladaptive behaviors in preschool-aged children with autism spectrum disorder using the early start denver modelReduktion af utilpasset adfærd blandt førskolebørn med autismespektrumforstyrrelse vha. Early Start Denver Model
Vivanti, G., J. Paynter, E. Duncan, H. Fothergill, C. Dissanayake and S.J. Rogers2014Effectiveness and Feasibility of the Early Start Denver Model Implemented in a Group-Based Community Childcare SettingPraktiske effekter og gennemførlighed af Early Start Denver Model implementeret i et gruppebaseret dagtilbud
Rogers, S.J., L. Vismara, A.L. Wagner, C. McCormick, G. Young and S. Ozonoff2014Autism Treatment in the First Year of Life: A Pilot Study of Infant Start, a Parent-Implemented Intervention for Symptomatic InfantsAutismebehandling i det første leveår: et pilot-studie af Infant Start, en forældre-implementeret intervention for symptomramte spædbørn
Vivanti, G., C. Dissanayake, C. Zierhut and S.J. Rogers2013Brief report: Predictors of outcomes in the Early Start Denver Model delivered in a group settingKort rapport: prediktorer af udfald af gruppebaseret Early Start Denver Model
Estes, A., L. Vismara, C. Mercado, A. Fitzpatrick, L. Elder, J. Greenson, C. Lord, J. Munson, J. Winter, G. Young, G. Dawson and S. Rogers2013The Impact of Parent-Delivered Intervention on Parents of Very Young Children with AutismVirkningen af forældre-leveret intervention på forældre til meget små børn med autisme
Rogers, S.J., A. Estes, C. Lord, L. Vismara, J. Winter, A. Fitzpatrick, M. Guo and G. Dawson2012Effects of a brief Early Start Denver model (ESDM)-based parent intervention on toddlers at risk for autism spectrum disorders: a randomized controlled trialEffekter af kortvarig Early Start Denver Model (ESDM)-baseret forældreintervention til vuggestuebørn i fare for autismespektrumforstyrrelser: et randomiseret, kontrolleret forsøg
Vismara, L.A., G.S. Young and S.J. Rogers2012Telehealth for expanding the reach of early autism training to parentsTelemedicin til udbygning af forældres adgang til tidlig autismetræning
Dawson, G., E.J.H. Jones, K. Merkle, K. Venema, R. Lowy, S. Faja, D. Kamara, M. Murias, J. Greenson, J. Winter, M. Smith, S.J. Rogers and S.J. Webb2012Early Behavioral Intervention Is Associated With Normalized Brain Activity in Young Children With AutismTidlig adfærdsmæssig intervention er forbundet med normaliseret hjerneaktivitet hos småbørn med autisme
Odom, S.L., L. Collet-Klingenberg, S.J. Rogers and D.D. Hatton2010Evidence-Based Practices in Interventions for Children and Youth with Autism Spectrum DisordersEvidens-baseret praksis i interventioner for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser
Wallace, K.S. and S.J. Rogers2010Intervening in infancy: implications for autism spectrum disordersIntervention i spædbarnsalder: implikationer for autismespektrumforstyrrelser
Vismara, L.A. and S.J. Rogers2010Behavioral Treatments in Autism Spectrum Disorder: What Do We Know?Adfærdsmæssig behandling af autismespektrumforstyrrelser: Hvad ved vi?
Dawson, G., Rogers, S., Munson, J., Smith, M., Winter, J., Greenson, J., et al.2010Randomized, Controlled Trial of an Intervention for Toddlers With Autism: The Early Start Denver ModelRandomiseret, kontrolleret forsøg med intervention for vuggestuebørn med autisme: Early Start Denver Model
Vismara, L.A., C. Colombi and S.J. Rogers2009Can one hour per week of therapy lead to lasting changes in young children with autism?Kan en times terapi om ugen føre til varige ændringer hos småbørn med autisme?
Vismara, L.A. and S.J. Rogers2008The Early Start Denver Model: A Case Study of an Innovative PracticeEarly Start Denver Model: en case-undersøgelse af innovativ praksis
Rogers, S. J., & Vismara, L. A.2008Evidence-Based Comprehensive Treatments for Early AutismEvidensbaserede, helhedsoreinterede behandlinger for tidlig autisme
Bauminger, N., Solomon, M., Aviezer, A., Heung, K., Brown, J., & Rogers, S. J. 2007Friendship in High-functioning Children with Autism Spectrum Disorder: Mixed and Non-mixed DyadsVenskaber hos højtfungerende børn med autismespektrumforstyrrelser: Blandede og ikke-blandede dyader
Zwaigenbaum, L., S. Bryson, C. Lord, S. Rogers, A. Carter, L. Carver, K. Chawarska, J. Constantino, G. Dawson, K. Dobkins, D. Fein, J. Iverson, A. Klin, R. Landa, D. Messinger, S. Ozonoff, M. Sigman, W. Stone, H. Tager-Flusberg and N. Yirmiya2009Clinical Assessment and Management of Toddlers With Suspected Autism Spectrum Disorder: Insights From Studies of High-Risk InfantsKlinisk udredning og håndtering af småbørn, der mistænkes for autismespektrumforstyrrelser: indblik fra studier af høj-risiko spædbørn

Antal fundne abstracts: 18

Redaktionen / 31.12.2006