Evalueringer

Når myndigheder afslutter forsøgsprojekter skrives ofte en evalueringsrapport. Det gælder også forsøgsprojekter om ABA-behandling. Disse evalueringer opfylder ikke sædvanlige krav om videnskabelig dokumentation, og de er som regel ikke skrevet af uafhængige forskere, men derimod oftest af projektledelsen eller af konsulentfirmaer. Til forskel fra den deciderede effektforskning, inddrager evalueringsrapporterne om ABA-behandlinger imidlertid ofte andre aspekter ved behandlingen; aspekter, som især har interesse for tilrettelæggelsen af fremtidige behandlingsprogrammer. Det gælder f.eks. samarbejde mellem de forskellige involverede instanser, det gælder organiseringen af behandlingen og det gælder ressourceanvendelsen.


 Land Titel År
Danmark Positiv slutevaluering af ABA-forsøgsprojekt 2010
Danmark Midvejsevaluering - forsøgsprojeket i Århus 2009
Danmark Evaluering af ABA-forsøgene i Københavns Kommune
- erfaringer og perspektiver
2007
Danmark Kritik af ETIBA-rapporten - Københavns Kommune 2007
Danmark ETIBA-rapporten - Københavns Kommune 2007
Danmark Forældretilfredshed - ABA-forsøgsprojekt i København 2006
Danmark Erfaringsopsamling - ABA-forsøgsprojekt i København 2006
Sverige Svensk ekspertgruppe anbefaler ABA 2004
Nordirland Undersøgelse af forældres oplevelse af ABA-behandlinger i Nordirland 2002
Sverige Evaluering af ABA-projekt i Stockholm 2001
Norge Evaluering af Tidlig Intervensjons Programmet i Oslo (TIPO) 1998
Redaktionen / 12.08.2002 (rev. 22.09.2010 )