Oversigt over forskningsreferater

Følgende oversigt rummer referater af nogle af de vigtigste studier af ABA og andre former for autismebehandling. Forskningsreferaterne er mere udførlige og detaljerede end hvad man finder i Abstract-databasen, til gengæld er oversigten ikke lige så opdateret.

 Forfatter   Titel   År
Beglinger & Smith   Social subtype og IQ efter tidlig, intensiv adfærdsanalytisk intervention
  2006
Bibby et al. Behandlingsresultater for børn, som modtager familiebaseret behandling 2001
Boyd & Corley   Evaluering af ABA-træning i San Francisco   2001
Charlop-Christy et al.   Effektstudie af PECS   2002
Dawson & Osterling   Sammenligning mellem forskellige former for tidlig intervention   1997
Diggle et al.   Cochrane anerkender forskning i tidlig adfærdsanalytisk intervention   2004
Drew et al.   Forældreuddannelse i håndtering af autisme hos førskolebørn   2002
Dunn et al.   Forholdet mellem stressfaktorer og personlige problemer hos forældre til børn med autisme   2001
Eikeseth et al.   Effekter af adfærdsanalytisk behandling – nye opfølgningsdata (ikke formelt publiceret)   2003
Eikeseth et al.   Sammenligning af to former for intensiv behandling af 4-7 årige børn: ABA og 'eklektisk' behandling   2002
Eikesteh & Jahr   Et eksperiment til indlæring af »læsning« og »skrivning« med ABA-metoder hos børn med autisme   2001
Gabriels et al.   Hvilke faktorer kan forudsige behandlingsresultater?   2001
Geiger et al.   Forskelle i forældres og professionelles bedømmelse af mental retardering hos børn med autisme   2002
Gray   Oplevelsen af stigma blandt forældre til højtfungerende børn med autisme   2002
Gray   Kønsforskelle i rollen som forældre til højtfungerende børn med autisme   2003
Harris & Handleman   Skoleplacing efter ABA-behandling: Hvilken betydning har alder og intelligenskvotient ved behandlingens start?   2000
Harrower & Dunlap   Integration af børn med autisme i skoler og daginstitutioner   2001
Hastings   Sammenhænge mellem forældres mentale sundhed og barnets adfærdsmæssige problemer i familier med børn med autisme   2003
Hastings   Psykologisk velbefindende hos søskende til børn med autisme, der modtager intensiv ABA-behandling   2003
Hastings & Johnson   Belastninger i familier, som giver deres børn intensiv adfærdsanalytisk træning   2001
Hastings & Symes   Mødres oplevelse af duelighed som ABA-behandlere for egne børn   2002
Howard et al.   Sammenligning mellem adfærdsanalytisk og eklektiske tilbud til småbørn med autisme   2005
Jacobson et al.   Cost-benefit-analyse af tidlig, intensiv intervention baseret på anvendt adfærdsanalyse   1998
Jahr et al.   Eksperiment til indlæring af gensidig leg hos børn med autisme   2000
Järbrink et al.   Pilotstudie af offentlige og private omkostninger ved børn med autisme   2003
Järbrink & Knapp   Økonomiske konsekvenser ved autisme   2001
Johnson & Hastings   Hvilke faktorer fremmer og hæmmer hjemme-baseret ABA-behandling?   2002
Kaminsky et al.   Søskenderelationer til børn med autisme   2001
Koegel et al.   Interaktion og kommunikation blandt enkeltintegrerede børn med autisme   2001
Kravits et al.   Effekter af PECS-kommunikation hos 6-årig med autisme   2002
Laushey & Heflin   »Byddy-system« til integration af højtfungerende førskolebørn med autisme   2000
LeBlanc et al.   Eksperiment til indlæring af perspektivtagning hos børn med autisme   2003
Lovaas   Resultater fra det oprindelige Young Autism Project, Californien   1987
Luiselli et al.   Effektundersøgelse af ABA-behandling, Massachusetts   2000
McEachin et al   Opfølgning af den oprindelige UCLA-undersøgelse   1993
Mesibov   Den forskningsmæssige dokumentation af TEACCH-metodens resultater   1997
Mudford et al.   Anbefalinger om familiebaseret behandling baseret på anvendt adfærdsanalyse   2001
Odom et al.   Evidensbaserede teknikker i interventioner for småbørn med autisme   2003
Olsson & Hwang   Livssituation for svenske familier til børn med autisme og andre handicaps   2003
Olsson & Hwang   Depressioner hos mødre og fædre til børn med autisme og andre handicaps   2001
Ozonoff et al.   TEACCH-baseret forældreuddannelse som supplement til ABA-behandling   1998
Panerai et al.   Effektundersøgelse af TEACCH i specialundervisningen, Italien   2002
Robertson et al.   Lærer-elev-forhold blandt enkeltintegrerede børn med autisme   2003
Sheinkopf & Siegel   Behandlingseffekter af familie-baseret træning, San Francisco   1998
Smith et al.   Adfærd hos højtfungerende børn med autisme i integrerede og segregerede situationer   2002
Smith et al.   Resultater af intensiv adfærdsanalystisk behandling til børn med autisme og mental retardering   1997
Smith et al.   Sammenligning mellem center- og familiebaseret behandlinger   2000
Smith et al.   Resultater fra familiebaseret behandling, Sacramento   2000
Stahmer & Ingesoll   Tidlig adfærdsanalytisk intervention for vuggestuebørn med autisme integreret med typiske børn   2004
Taubman et al.   Eksperiment til afprøvning af gruppebaseret trinvis læring   2001
Tobing & Glenwick   Forholdet mellem forældrestress og autistiske symptomer   2002
Weiss   Forskelle i tidlig indlæring og senere behandlingsresultater af anvendt adfærdsanalyse   1999
Redaktionen / 29.12.2006