Aktuelle forskningsoversigter

Forskningsoversigter – reviews – er den bedste mulighed for at få et overblik over hvad, der virker og hvad, der ikke virker i autismebehandling. Forskere er ofte meget uenige i, hvad man skal anbefale, og enkelte forskeres vurderinger er ofte påvirket af personlige og faglige præferencer. Men i forskningsoversigterne samles resultater fra mange forskellige kilder og resultaterne vurderes og sammenfattes.

Forskningsoversigter kan anvendes til flere formål

Listen omfatter ikke kun adfærdsanalytisk behandling men alle former for forskningsbelyste interventioner. Listen over forskningsoversigter er opdelt i emner og bliver løbende opdateret, når der bliver offentliggjort nye. At en intervention er nævnt på listen, indebærer ikke altid, at der er evidens eller dokumentation for interventionen - kun at interventionen har været undersøgt forskningsmæssigt, og at denne forskning er samlet i et review.

Joi Bay / 24.03.2015