REVIEWS

Metaanalyser af pædagogiske og psykologiske interventioner


Metaanalyser er analyser, der kombinerer resultater fra flere forskellige effektstudier. I metaanalyser konstrueres et fælles mål for effektstørrelse på tværs af de individuelle studier, der indgår i metaanalysen. Det vil sige, at man ikke alene sammenligner forskellige effektundersøgelser, men også regner på effekter fra det samlede antal individer - her børn med autisme - som indgår i de udvalgte undersøgelser. Lidt simplificeret kan man sige, at man opfatter de enkelte undersøgelser som delstudier af et samlet multi-site forskningsprojekt. Fordelene er, at man på den måde får et større antal børn, der modtager den samme form for intervention, og hvis udvikling måles på de samme parametre.

Resultaterne af metaanalyser afhænger af, hvilke enkeltstående studier, der bliver udvalgt til at indgå i analysen, og i hvilken grad studierne og effektmålene er sammenlignelige. Lige som ved reviews kan man anlægge mere eller mindre strikse udvælgelseskriterier for hvilke studier, der medtages i metaanalysen. Nogle metaanalyser bruger de traditionelle medicinske udvælgelseskriterier - det indebærer, at kun de såkaldte lodtrækningsforsøg - randomiserede, kontrollerede studier accepteres. Andre metaanalyser anlægger et bredere perspektiv, og accepterer også studier, hvor der anvendes andre måder til kontrol af sammenlignelighed: matchede forsøg eller kvasi-randomiserede forsøg.

Kognitiv adfærdsterapi for angst blandt børn med højtfungerende autisme: en metaanlayse
Sukhodolsky, D. G., Bloch, M. H., Panza, K. E., & Reichow, B. (2013). Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Children With High-Functioning Autism: A Meta-analysis. Pediatrics, [Epub ahead of print]. doi: 10.1542/peds.2013-1193

Link til tidsskrift i bibliotek.dk

Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Inddragelse af forældre i tidlige, intensive adfærdsmæssige interventioner for småbørn med ASF: en syntese af metaanalyser fra 2009 til 2011
Strauss, K., Mancini, F., & Fava, L. (2013). Parent inclusion in early intensive behavior interventions for young children with ASD: A synthesis of meta-analyses from 2009 to 2011. Research in developmental disabilities, 34(9), 2967-2985. doi: 10.1016/j.ridd.2013.06.007

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

TEACCH programmet for børn og voksne med autisme: en metaanalyse af interventionsstudier
Virues-Ortega, J., Julio, F. M., & Pastor-Barriuso, R. (2013). The TEACCH program for children and adults with autism: A meta-analysis of intervention studies. Clinical psychology review, 33(8), 940-953. doi: 10.1016/j.cpr.2013.07.005

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Oversigt over metaanalyser af tidlige, intensive adfærdsmæssige interventioner for småbørn med autismespektrumforstyrrelser
Reichow, B. (2012). Overview of Meta-Analyses on Early Intensive Behavioral Intervention for Young Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of autism and developmental disorders, 42(4), 512-520. doi: 10.1007/s10803-011-1218-9

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Tidlig, intensiv adfærdsmæssig intervention (EIBI) til småbørn med autismespektrumforstyrrelser
Reichow, B., Barton, E. E., Boyd, B. A., & Hume, K. (2012). Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane database of systematic reviews, 2012(10), CD009260. doi: 10.1002/14651858.CD009260.pub2

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En metaanalyse af effekter af helhedsorienteret ABA-baseret tidlig intervention for børn med autismespektrumforstyrrelser
Peters-Scheffer, N., Didden, R., Korzilius, H., & Sturmey, P. (2011). A meta-analytic study on the effectiveness of comprehensive ABA-based early intervention programs for children with Autism Spectrum Disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 60-69. doi: 10.1016/j.rasd.2010.03.011

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En metaanalytisk gennemgang af effekter fra adfærdsmæssige, tidlige interventionstilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser
Makrygianni, M. K., & Reed, P. (2010). A meta-analytic review of the effectiveness of behavioural early intervention programs for children with Autistic Spectrum Disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 577-593. doi: 10.1016/j.rasd.2010.01.014

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Anvendt adfærdsanalytiske interventioner for autisme i den tidlige barndom: metaanalyse, metaregression og dosis-respons metaanalyse af multiple behandlingsresultater
Virues-Ortega, J. (2010). Applied behavior analytic intervention for autism in early childhood: Meta-analysis, meta-regression and dose-response meta-analysis of multiple outcomes. Clinical psychology review, 30(4), 387-399.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk  

Metaanalyse af tidlig, intensiv adfærdsmæssig intervention for børn med autisme
Eldevik, S., Hastings, R. P., Hughes, J. C., Jahr, E., Eikeseth, S., & Cross, S. (2009). Meta-analysis of early intensive behavioral intervention for children with autism. Journal of clinical child and adolescent psychology, 38(3), 439-450. doi: 10.1080/15374410902851739

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Helhedsorienteret sammenfatning af tidlige, intensive, adfærdsmæssige interventioner for småbørn med autisme baseret på modellen fra UCLA Young Autism Project
Reichow, B., & Wolery, M. (2009). Comprehensive Synthesis of Early Intensive Behavioral Interventions for Young Children with Autism Based on the UCLA Young Autism Project Model. Journal of Autism & Developmental Disorders, 39(1), 23-41. doi: 10.1007/s10803-008-0596-0

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Praktiske effekter af anvendt adfærdsanalytisk intervention til førskolebørn med autisme mhp. forbedring af kognitiv, sproglig og adaptiv adfærd: en systematisk gennemgang og metaanalyse
Spreckley, M., & Boyd, R. (2009). Efficacy of Applied Behavioral Intervention in Preschool Children with Autism for Improving Cognitive, Language, and Adaptive Behavior: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of pediatrics, 154(3), 338-344. doi: 10.1016/j.jpeds.2008.09.012

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 30.10.2013