Hjemmetræning af børn med autisme

Folketinget vedtog i 2008 en ny handicaplovgivning, der giver forældre ret til at vælge hjemmetræning som alternativ eller supplement til et specialpædagogisk dag- eller skoletilbud. Dermed blev der mulighed for at give børn inden for det autistiske spektrum ABA-behandling i hjemmet. Denne mulighed gælder både småbørn og skolebørn, men er især relevant som en tidlig og intensiv intervention til førskolebørn. I et tilbud i hjemmet kan barnet få en behandling og træning, der er baseret på en klart defineret pædagogisk metode og interventionen kan blive mere systematisk og mere intensiv end i traditionelle tilbud til denne gruppe af børn.

I udlandet har man mange års erfaring med at tilrettelægge ABA-behandling som et tilbud i hjemmet, og der er godt forskningsmæssigt belæg for effekten af en sådan hjemmebaseret træning af børn med autisme.

Før 2008 måtte de fleste familier i Danmark, som ønskede at hjemmetræne deres børn ABA-metoden, bekoste træningen helt eller delvist selv. Med den nye lov, er hjemmetræning blevet en mulighed for langt flere. En opgørelse foretaget af Servicestyrelsen i starten af 2011 viste, at 25 pct. af alle familier som hjemmetræner, træner efter ABA-metoden.

Betingelser for godkendelse af hjemmetræning

Servicestyrelsens håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning

Servicestyrelsens håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning fra 2008

Det er kommunen, der skal godkende, at forældrene tilrettelægger et træningstilbud til deres barn med handicap. Følgende betingelser skal være opfyldt:

ABA-metoden opfylder kravet om, at metoden skal være dokumenterbar. Det er ikke noget krav, at barnet har en diagnose, men en diagnose kan gøre det lettere at få godkendt et hjemmebaseret tilbud. Uden en diagnose er det sværere for kommunen at vurdere, om barnet opfylder betingelserne. Hvis kommunen afviser at godkende hjemmetræning kan man anke afgørelsen til Det Social Nævn.

Økonomien

Hjemmetræning er som udgangspunkt gratis for forældrene. Det er kommunen, der skal afholde udgifterne. Det vil typisk dreje sig om udgifter til

Tabt arbejdsfortjeneste skal dække det indtægtstab, forældrene har fordi de træner barnet i hjemmet. Dog blev der i 2011 indført et loft på ca. 19.247 kr/md, som betyder at langt de fleste vil gå ned i indkomst. Loftet hæves sommeren 2012 til 27.500 kr/md. De øvrige udgifter dækkes, hvis de er nødvendige for at gennemføre træningen efter ABA-metoden – dog kun op til maksimalt 534.574 kr. (2010-tal) om året. Hvis kommunen ikke bevilger de nødvendige penge, kan man anke til Det Sociale Nævn.

Godt i gang

Lovstof

Nyheder om Hjemmetræning Dato
Ny lov om hjemmetræning vedtaget enstemmigt 29. april 2016
Alle partier støtter permanentgørelse af hjemmetræning 1. marts 2016
Nye bestemmelser om hjemmetræning på vej 13. november 2015
Hjælper til 4-årig autistisk dreng i ABA-hjemmetræning 10. september 2015
Hjælper til 4-årig autistisk dreng i ABA-hjemmetræning 8. april 2015
Hjælpetræner søges til hjemmetræning af en 4 årig glad dreng med diagnosen infantil autisme i københavnsområdet 26. februar 2015
Flertydig rapport om hjemmetræningsordningen 19. december 2014
Ankestyrelsen indfører ny målestok for effekter af hjemmetræning 3. december 2014
Kommuner bør inddrage metodeudbydere ved behandling af ansøgninger om hjemmetræning 9. august 2014
Hjælpetræner søges til hjemmetræning af en 4 årig glad dreng med diagnosen infantil autisme i københavnsområdet 5. august 2014
Dokumentation af, at barnets behov opfyldes ved hjemmetræning 1. april 2014
Hjemmetræning efter folkeskolereformen 23. november 2013
Støtte til hjemmetræning af førskolebørn efter skolelovgivningen 6. maj 2013
SFI skal undersøge hjemmetræning 3. maj 2013
Falsk varebetegnelse 11. august 2012
Børn i målgruppen har ret til hjemmetræning uanset dagtilbud 2. maj 2012
Tabt arbejdsfortjeneste hæves fra 1. juli 30. april 2012
Revision af bestemmelser om hjemmetræning er udsat 31. marts 2012
Kritiske reaktioner på udkast til lovforslag 24. februar 2012
Lovforslag om ændring af betingelser for hjemmetræning 3. februar 2012
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste 15. november 2011
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr. 14. november 2011
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste 11. november 2011
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste 4. november 2011
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste 12. august 2011
Hjemmetræner søges til dreng med infantil autisme i Gentofte Kommune 10. august 2011
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste 5. juli 2011
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste 17. maj 2011
Forældre taber ankesag om hjemmeundervisning 1. april 2011
Partier aftaler ændring af regler om hjemmetræning 18. marts 2011
Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste 9. september 2010
Nye regler om visitation til hjemmetræning og andre § 32-tilbud 9. juli 2010
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet 14. juni 2010
Forringelser af muligheder for hjemmetræning 25. maj 2010
Uddannet pædagog søges til ABA-hjemmetræning samt støtte i integreret institution 23. februar 2010
Deltidsjob – hjemmetræning af dreng med autisme 8. september 2009
KL foreslår forenkling af reglerne om hjemmetræning 19. maj 2009
Spørgsmål om hjemmetræning i Folketingets Socialudvalg 12. maj 2009
Ny overenskomst gælder ikke for hjemmetræning 20. januar 2009
Kritikken bør også rettes imod offentlige tilbud 15. december 2008
Danske Handicaporganisationer kritiserer hjemmetræningslov 15. december 2008
Håndbog om hjemmetræning og –undervisning 22. oktober 2008
50 mio. til hjemmetræning 20. oktober 2008
Ansøgning om hjemmetræning 30. september 2008
Mulige konflikter i ny lov om hjemmetræning 26. september 2008
Udkast til regelsæt om hjemmetræning 23. september 2008
Sammenskrivning af lovparagraffer om hjemmetræning og –undervisning 14. juni 2008
Spørgsmål og svar om den nye lovgivning om hjemmetræning 13. juni 2008
Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget 12. juni 2008
Alle partier støtter lovforslag om hjemmetræning 17. april 2008
Lovforslag om hjemmetræning og –undervisning fremlagt i Folketinget 28. marts 2008
93 mio. til hjemmetræning og –undervisning 4. marts 2008
Hjemmetræner i Mexico i et år 14. juni 2007
Redaktionen / 13.07.2010