Forældrekursus i ABA-behandling til børn med autisme

Program for ABAforums og ABA-foreningens grundkursus om ABA-behandling.

Formål

Formålet er

For yderligere oplysninger om ABA se www.abaforum.dk

Deltagergruppe

Forældre, som har et barn inden for det autistiske spektrum og som er interesserede i at vide mere om ABA. Forældre som er i de indledende faser af et ABA-forløb i hjemmet eller i en børnehave eller skole kan også med fordel deltage. Vi anbefaler at begge forældre deltager, da kursusindhold og forløb bør tilegnes som en fælles erfarings- og diskussionsoplevelse.

Kursusleder og arrangører

Linda Lundgaard Andersen, Ph.d., medredaktør ABA-forum, lektor i pædagogik ved Roskilde Universitetscenter og Mai-Britt Syberg, kasserer i ABAforeningen

Tid og sted

Kurset afholdes på kursuscenter å Roskilde Vandrehjem den 19. - 20. september 2009 (se http://www.roskildeinfo.dk/overnatning/danhostel/vandrerhjem.htm)

Tilmelding

For yderligere information om kursus kontakt Linda Lundgaard Andersen på email lla@ruc.dk.

For tilmelding kontakt Mai-Britt Syberg mail kasserer@abaforeningen.dk eller ansøg om deltagelse på http://www.abaforeningen.dk/ABA-foreningen/foreldrekursus-2009/Ansogning-om-tilmelding-til-foreldrekursus

Betaling

Deltagelse i kurset og ophold koster 500 kr per person. Deltagere opfordres til at søge deres kommune om dækning af kursusgebyr og andre relaterede udgifter. Kurset gennemføres med støtte fra puljemidler til frivilligt socialt arbejde.

Kursusprogram

Lørdag den 19. september 2009

Kl. 10.30 – 11.00
Velkomst ved kursusleder og arrangørgruppe – formål med kurset, indhold, arbejdsformer, praktiske forhold,

Deltagerpræsentation samt præsentationer af hidtidigt forløb omkring familie og barn.

kl. 11.00 – 12.30 (incl spørgsmål og diskussion)
Hvad er det det særlige ved ABA? Oplæg ved Linda Lundgaard Andersen

Introduktion til ABA – der lægges især vægt på autismeforståelse, træningsprincipper, dataindsamling, integration, forældreinddragelse, evalueringsresultater. Præsentationen er krydret med inddragelse fra forskellige danske børn, der arbejder efter ABA-principper.

Kl. 12.30 - 13.15 Frokost

Eftermiddag
Hvordan er et ABA træningsprogram i en børnehave og en skole?

ABA træningsleder og forældre fra to ABA-projekter fortæller om ABA-træning i henholdsvis en børnehave og en skole: træningsindhold, resultater, problemer og hvordan disse er løst. Videoklip og andet demonstrationsmateriale inddrages.

Kl. 13.15 – 15.00
Præsentation af et børnehaveprojekt
v/ Line Daa Lajer, ABA træningsleder, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og Marianne Bugge, forældre

Kl. 15.30 – 17.15
Præsentation af et ABA program i skole
Ved Mai-Britt Syberg, forældre

Spørgsmål og diskussion

Kl. 17.30 – 18.30
Et søskende-perspektiv på ABA behandling.

Hvordan er det at være søskende til et barn som er i intensiv ABA behandling? Hvordan opleves hverdagen og træning, ses resultaterne og hvordan vurderes fremtiden? Dette belyses ved Maria Syberg, søster til Emil Syberg, som som siden 2002 har været i ABA program.

Middag
Uformel snak og samvær

Kl. 19.30

ABA-foreningen - Hvad kan den?
Oplæg ved Peter Westh, næstformand ABA-foreningen
Hvad er formålet med foreningen og hvad kan den bidrage til. Spørgsmål og diskussion 

Søndag den 20. september

Kl. 9.00 -10.15
Præsentation af et ABA hjemmetræningsprogram
Ved Helle Saager, forældre, cand.mag i organisationskultur og -kommunikation

Kl. 10.15 - 10.45
Kaffepause

Kl. 10.45 – 11.30
Forskellige modeller for ABA-projekter – herunder lov om hjemmebehandling L154
ved Joi Bay, forskningsredaktør, ABAforum.dk
Vejen fra et ønske om ABA-behandling til et ABA-projekt kan være lang og besværlig. Forskellige modeller og muligheder for at skaffe finansiering af et ABA-projekt præsenteres.

Diskussion i mindre grupper på baggrund af de hidtil præsenterede oplæg og diskussioner.
Hvilke overvejelser om de videre forløb har de to kursusdage givet anledning til?
Formulering af spørgsmål, som kan stilles til paneldeltagerne.

Kl. 12.00 – 13.00
Frokost

Kl. 13.00 – 14.45
Panel med forskellige ABA-aktører
Med repræsentanter fra: Mai-Britt Syberg og Peter Westh, ABA-foreningen, Joi Bay, forskningsredaktør, ABAforum.dk samt forældre som har et hjemmeorganiseret program.

Formålet er at give deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere ABA metoden og tidlig intensiv behandling med en række forskellige repræsentanter, som alle har stor erfaring med metoden.

Kl. 14.45
Evaluering

Kl. 15.00
Afslutning

Redaktionen / 13.08.2009