Roskilde VandrehjemForældrekurset holdes på Roskilde Vandrehjem

Forældrekursus i ABA-behandling til børn med autisme - 4. og 5. maj 2013 i Roskilde

Formål        

Formålet er

  • at få kendskab til grundsyn, handicapforståelse og påvirkninger af hverdagsliv i forbindelse med anvendt adfærdsanalyse (ABA)
  • at introducere til de væsentligste dele af en intensiv ABA-behandling
  • at beskrive behandlingsresultater og træningstilrettelæggelse
  • at få information og erfaring med tilrettelæggelse og gennemførsel af et hjemmetræningsforløb
  • at integrere forældre i et erfaringsforum omkring brugen af ABA som behandlingsmetode

For yderligere oplysninger om ABA se www.ABAforum.dk

 

Deltagergruppe

 

Forældre, som har et barn inden for det autistiske spektrum og som er interesserede i at vide mere om ABA. Forældre som er i opstart af et ABA-forløb – for eksempel som et hjemmetræningsforløb - i hjemmet eller i en børnehave eller skole kan også med fordel deltage. Vi anbefaler at begge forældre deltager, da kursusindhold og forløb bør tilegnes som en fælles erfarings- og diskussionsoplevelse.

 

Kursusleder og arrangører
Linda Lundgaard Andersen, Ph.d., medredaktør ABA-forum, professor i pædagogik ved Roskilde Universitetscenter og Mai-Britt Syberg, forældre, afdelingsleder og kasserer, ABAforeningen

 

Tid og sted
Kurset afholdes på kursuscenter på Roskilde Vandrehjem den 4. og 5. maj
(se http://www.danhostel.dk/roskilde )

 

Tilmelding
For yderligere information om kursus kontakt Linda Lundgaard Andersen email lla@ruc.dk.
For tilmelding kontakt Mai-Britt Syberg mail kasserer@abaforeningen.dk eller ansøg om deltagelse på http://www.abaforeningen.dk/aba-foreningen/for%C3%A6ldrekursus-2013


Betaling
Deltagelse i kurset og ophold koster 600 kr. per person. Deltagere opfordres til at søge sin kommune om dækning af kursusgebyr og andre relaterede udgifter.
Der udsendes opkrævning umiddelbart efter tilmeldingen er modtaget.

 

 

Kursusprogram

 

Lørdag den 4. maj 2013

Kl. 10.30 – 11.15
Velkomst ved kursusleder og arrangører –
Formål med kurset, indhold, arbejdsformer, praktiske forhold,
Deltagerpræsentation samt præsentationer af hidtidigt forløb omkring familie og barn.


kl. 11.15 – 12.30 inkl. spørgsmål og diskussion
Hvad er det det særlige ved ABA?
Oplæg ved Linda Lundgaard Andersen
Introduktion til ABA – der lægges især vægt på autismeforståelse, træningsprincipper, dataindsamling, integration, forældreinddragelse, evalueringsresultater. Præsentationen er krydret med træningsbilleder fra forskellige danske børn, der arbejder efter ABA-principper.


Kl. 12.30 - 13.15                Frokost


Kl. 13.15 – 15.00
Hvordan er et ABA hjemmetræningsprogram?
Oplæg ved Ida og Morten Boas, forældre
Præsentation af et ABA-hjemmetræningsforløb i en skole: træningsindhold, resultater, problemer og hvordan disse er løst. Videoklip inddrages.

Kaffe


Kl. 15.30 – 17.30
Forskellige modeller for ABA projektet – med fokus på hjemmetræning.
ved Joi Bay, forskningsredaktør, ABAforum.dk
Forskellige modeller og muligheder for at skaffe finansiering af et ABA-projekt præsenteres.
med særligt fokus på hjemmetræning. God tid til spørgsmål fra deltagere


18.30  Middag
Uformel snak og samvær


Kl. 20.30
ABA-foreningen.  Hvad kan den?
Oplæg ved Peter Westh, næstformand ABA-foreningen
Hvad er formålet med foreningen og hvad kan den bidrage til.

Spørgsmål og diskussion

 

  

Søndag den 5. maj  


Kl. 9.00 -10.15
Præsentation af et ABA hjemmetræningsprogram
Ved Helle Saager, forældre, cand.mag i organisationskultur og -kommunikation
Præsentation af et hjemmetræningsprogram – med specielt fokus på hvordan man kan lave legeaftaler og træne sociale færdigheder i nærmiljø og børnehave/skole

 

Kl. 10.15 - 10.45  Kaffepause


Kl. 10.45 – 11.30
Præsentation af et kommunalt finansieret ABA program i børnehave og skole
Ved Mai-Britt Syberg, forældre og afdelingsleder
Præsentation af et ABA-projekt fra et skoleforløb, som var offentligt finansieret samt resultater herfra. Oplæggets formål er at give nye forældre en horisont og indblik i hvordan ABA behandling også kan tilrettelægges med kommunal/offentlig finansiering og forankret i en børnehave eller skole.


Kl. 12.00 – 13.00  Frokost


Kl. 13.00 – 14.00
Et søskende-perspektiv på ABA behandling.
ved Maria Syberg, søster til Emil Syberg
Hvordan er det at være søskende til et barn som er i intensiv ABA behandling? Hvordan opleves hverdagen og træning, ses resultaterne og hvordan vurderes fremtiden?
Dette belyses ved Maria Syberg, søster til Emil Syberg, som er søskende i en familie som siden 2002 har været i ABA program.


Kl. 14.00 – 15.00
Panel med forskellige ABA-aktører

Med repræsentanter Linda Lundgaard Andersen, Mai-Britt Syberg, Peter Westh og Helle Saager
Formålet er at give deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere ABA metoden og tidlig intensiv behandling med en række forskellige repræsentanter, som alle har stor erfaring med metoden.


Kl. 15.00      
Evaluering og afslutning

 

 

 

Redaktionen / 11.03.2013