TIDSSKRIFTER

Nyt tidsskrift om autismebehandling

Research in Autism Spectrum Disorders er et nyt autismespecifikt, videnskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet har en tydelig anvendelsesorienteret profil og orienterer sig imod anvendt adfærdsanalyse. Fokus vil være på psykologisk, uddannelsesmæssig og medicinsk behandling af autisme, men tidsskriftet vil også inddrage andre praksisrelevante områder: diagnose, udbredelse, samt metoder til evaluering af behandlingseffekter. Redaktør er professor i psykologi Johnny L. Matson fra Louisiana State University.

Johnny L. Matson er en kendt skikkelse inden for adfærdsanalytisk forskning i autisme og mental retardering. Han har været redaktør af Research in Developmental Disabilities siden 1979 og er medstifter af Association for Advancement of Behavior Therapy. Han har publiceret mere end 350 videnskabelige artikler, hvoraf en del har været offentliggjort i deciderede adfærdsanalytiske tidsskrifter som Behavior Modification, Journal of Applied Behavior Analysis og Journal of Behavior Theraphy and Experimental Psychiatry.

Blandt medredaktørerne finder man kendte adfærdsanalytikere som Laura Schreibman, Jeff Sigafoos, Tristram Smith samt Mary Jane Weiss. Redaktionskomiteen indbefatter adfærdsanalytikerne James Carr, Gina Green, Mickey Keenan, Lynn McClannahan samt Philip Strain, men også forskere af en helt anden orientering: Catherine Lord, Gary Mesibov og Michael Rutter.

Der findes nu fire deciderede forskningstidsskrifter om autisme. Journal of Autism and Developmental Disorders som udgives af Springer og redigeres i USA (startet 1979); Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, som redigeres i USA og udgives af ProEd (startet 1986); Autism : The International Journal of Research and Practice, som udgives af Sage og redigeres i England (startet 1997); samt Research in Autism Spectrum Disorders, der udgives af Elsevier (startet 2007). Det nye tidsskrift må formodes at resultere i, at der fremover offentliggøres flere videnskabelige artikler om autisme.

Research in Autism Spectrum Disorders udkommer fire gange om året. Første nummer er gratis tilgængeligt fra ScienceDirect.

Et abonnement koster EUR 39 (290 DKK) og kan bestilles fra forlagets website

Relevante artikler fra Research in Autism Spectrum Disorders vil fremover blive abstractet på ABAforum.dk

Joi Bay / 12.06.07