Fransk forældreberetning

Skuespillerne Gersende og Francis Perrin har skrevet om deres søns ABA-behandling.

En forældreberetning om ABA-behandling er udkommet i bogform i Frankrig. Bogen er skrevet af skuespillerne Gersende og Francis Perrin, som er forældre til den 10-årige Louis. Bogen har fået positiv opmærksomhed i de franske medier, og har bidraget til at ændre den hidtil meget negative opfattelse af ABA i Frankrig.

I Frankrig har der i den seneste tid været en positiv opmærksomhed omkring anvendt adfærdsanalyse. Det skyldes dels, at ekspertudvalget La Haute Autorité de Santé (HAS) har anbefalet brugen af ABA som intervention til børn med autisme (se artiklen Kontroverser om adfærds- eller psykoanalyse). Men især, at et kendt skuespillerægtepar har skrevet en bog om ABA-behandling af deres yngste søn, Louis. Bogen er skrevet af Gersende og Francis Perrin, som er forældre til Louis, der nu er 10 år gammel. Bogen hedder Louis, pas à pas (Louis, trin for trin), og har fået gode anmeldelser i de førende franske dagblade.

I bogen beskrives ikke alene Louis’ ABA-behandling, men også hele forhistorien. Om Louis’ tidlige vanskeligheder og forældrenes negative oplevelser med sundhedssystemet i Frankrig. Da Louis var 15 måneder gammel skrev hans mor, at han ikke legede, han var uden talesprog og hun sammenlignede ham med en kludedukke. Han havde alvorlige former for problemadfærd, sov ikke om natten og fik heftige raserianfald. Alligevel skulle der gå endnu et par år inden Louis blev diagnosticeret med autisme.

Inden diagnosticeringen og inden forældrene fandt frem til ABA-behandling måtte de igennem en lang række traditionelle fagfolk, der ikke var til megen hjælp. I bogen beskriver forældrene, at deres problemer og belastningen af familien på daværende tidspunkt primært skyldes de forskellige fagfolk snarere end Louis’ adfærd.

Bogen beskriver også den intensive, adfærdsanalytiske behandling, som Louis har gennemgået, og som betyder, at han har et talesprog, at hans problemadfærd er forsvundet, og han er nu integreret i en almindelig skole.

Perrin, G., & Perrin, F. (2012). Louis, pas à pas. Paris: JC Lattès.
Bogen kan købes hos www.amazon.fr som trykt bog eller til Kindle.

 

 

Joi Bay / 17.08.12