Materialer og links

Hvis man vil vide mere om anvendt adfærdsanalyse – ABA – i forhold til børn med autisme, findes der meget store mængder af materialer: bøger, artikler, videofilm, cd-rom’er og web-sider. Men desværre er udvalget af materialer på dansk meget lille. Det skyldes selvfølgelig at ABA til småbørn med autisme er en temmelig ny behandlingsform i Danmark, og at der blandt fagfolk tidligere kun har været en begrænset interesse for denne behandlingsform. Vi har i det følgende samlet et udvalg af materialer og Internet-links, som giver et overblik over det materiale, som kan anbefales. I de tilfælde, hvor det er muligt at låne materialerne på danske biblioteker, er det nævnt.

Nogle af de nedenstående materialer er forbeholdt medlemmer af ABA-foreningen

Litteratur
Adfærdsanalytiske tidsskrifter
Video- & DVD-film om anvendt adfærdsanalyse
PC-programmer til børn med autisme
Informationsteknologi i adfærdsanalytiske behandlinger
Links
Anmeldelser og bogomtaler
PowerPoint-præsentationer
ABA-supervisorer i Danmark
Valg af supervisor
Ansættelse af personale til ABA-behandling (kun for medlemmer af ABA-foreningen)
Udarbejdelse af behandlingsplaner og individuelle planer (IP) (kun for medlemmer af ABA-foreningen)
Trænings- og undervisningsmaterialer – indkøb, lån og hjemmefremstilling (kun for medlemmer af ABA-foreningen)
Dataregistrering (kun for medlemmer af ABA-foreningen)
On-line boghandlere, der er specialiseret i adfærdsanalytisk litteratur (kun for medlemmer af ABA-foreningen)

Redaktionen / 21.11.2011