Gentofte Børnehave søger ny leder, der ønsker at arbejde med ny pædagogisk linje med afsæt i Anvendt Adfærdsanalyse (ABA)

 

Har du visioner for at udvikle en institution af høj kvalitet, der fremmer inklusion af børn med særlige udfordringer? Brænder du for pædagogik, og ønsker du at bygge bro mellem special- og almenpædagogik på en ny måde? Så er du måske Gentofte Børnehaves nye leder.

Gentofte Børnehave

Gentofte Børnehave er en selvejende daginstitution under Gentofte Børnevenner med 16 børnehavebørn. I den kommende tid åbner børnehaven op for modtagelse af en mindre børnegruppe med særlige udfordringer. Dette sker som en del af et nyt spændende inkluderende udviklingsprojekt, der indebærer specialisering i det pædagogiske område ABA - Anvendt Adfærdsanalyse. Gentofte Børnehave ønsker gennem arbejdet med ABA at være en drivkraft i at skabe mere variation inden for det specialpædagogiske felt, og være med til at styrke fagligheden i det almenpædagogiske tilbud. Derudover skal projektet øge viden og kompetencer omkring arbejdet med adfærdsanalytiske metoder i inkluderende tilbud i Danmark.

Principperne fra adfærdsanalysen inspirerer hele personalet i børnehaven og kommer alle børn til gode. Alle børn mødes i institutionen gennem leg, sjov og positive oplevelser. Der skabes og udvikles et læringsmiljø, som motiverer børnene til at udfolde deres potentiale og selvværd.

Der vil være supervision til det pædagogiske arbejde af en ABA-supervisor.

I Gentofte Børnehave inviteres til et udvidet samarbejde med forældre, hvor vi udveksler inspiration og vejledning til hjemmelæringsmiljøer og et godt hverdagsliv til glæde for alle børn og deres familier.

Læs mere om Gentofte Børnehave på http://www.gentoftebarn.com/.

Stillingen

Vi søger en leder, der:

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, og løber fra den 1. december 2017.

Yderligere ansvarsområder

Som leder i Gentofte Børnehave kommer du til at arbejde tæt sammen med institutionens bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionen og som bliver din kommende arbejdsgiver. Det er jeres primære opgave at samarbejde om at sikre gode rammer for en god institution, hvor såvel høj pædagogisk kvalitet og økonomi hænger sammen. Ligeledes varetager du under ansvar for bestyrelsen den pædagogiske, økonomiske og administrative ledelse af institutionen.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte ABA-Supervisor Mette Have Sørensen, telefon 42403061.

Ansøgningsfrist

Fristen for modtagelse af din ansøgning er søndag den 19. november 2017. Send din ansøgning med CV og relevante bilag til bestyrelsen.gentoftebornehave@gmail.com
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 47 og/eller 48.
 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomsten mellem BUPL og KL, samt lokalaftaler i Gentofte kommune.

Tiltrædelse

Snarest muligt.

Straffe- og Børneattest

Vi indhenter både straffeattest og børneattester.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Gentofte Børnehave er medlem af Gentofte Børnevenner, som er en selvejende interesseorganisation (paraplyorganisation); læs evt. nærmere herom via www.gbv.dk og er derudover tilknyttet Spia, som er et administrationsselskab for selvejende institutioner under Gentofte Børnevenner. Institutionen er beliggende på Sødalen 7, 2820 Gentofte.

 

Redaktionen /12.11.2017