Gentofte Børnehave søger paedagogisk projektmedarbejder, der ønsker at arbejde med Anvendt Adfaerdsanalyse (ABA)

Brænder du for inkluderende pædagogik, og ønsker du at bygge bro mellem special- og almenpaedagogik på en ny måde? Så er du måske Gentofte Børnehaves nye pædagogiske projektmedarbejder.

Gentofte Børnehave

Gentofte Børnehave er en selvejende daginstitution under Gentofte Børnevenner med 16 børnehavebørn. I den kommende tid åbner børnehaven op for modtagelse af en mindre børnegruppe med særlige udfordringer. Dette sker som en del af et nyt spændende inkluderende udviklingsprojekt, der indebærer specialisering i det pædagogiske område ABA - Anvendt Adfærdsanalyse.

Gentofte Børnehave ønsker gennem arbejdet med ABA at være en drivkraft i at skabe mere variation inden for det specialpædagogiske felt, og være med til at styrke fagligheden i det almenpædagogiske tilbud.

Derudover skal projektet øge viden og kompetencer omkring arbejdet med adfærdsanalytiske metoder i inkluderende tilbud i Danmark.

Principperne fra adfærdsanalysen inspirerer hele personalet i børnehaven og kommer alle børn til gode. Alle børn mødes i institutionen gennem leg, sjov og positive oplevelser. Der skabes og udvikles et læringsmiljø, som motiverer børnene til at udfolde deres potentiale og selvværd.
Der vil være supervision til det pædagogiske arbejde af en ABA-supervisor.

I Gentofte Børnehave inviteres til et udvidet samarbejde med forældre, hvor vi udveksler inspiration og vejledning til hjemmelæringsmiljøer og et godt hverdagsliv til glæde for alle børn og deres familier.

Læs mere om Gentofte Børnehave påhttp://www.gentoftebarn.com/.

Stillingen

Vi søger en paedagogisk medarbejder, der:

Yderligere oplysninger

Stillingen er en projektansættelse, der løber fra 1. februar 2018 til 31. maj 2018 med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er 30 timer pr. uge. Arbejdstiden vil fordele sig på ca. 20 timers direkte støtte/træning af børn med udfordringer og 10 timers alm. pædagog(medhjælper) arbejde.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte ABA-Supervisor Mette Have Sørensen på telefon 42403061.

Ansøgningsfrist

Fristen for modtagelse af din ansøgning er søndag den 22. december 2017. Send din ansøgning med CV og relevante bilag til bestyrelsen.gentoftebornehave@gmail.com

Vi forventer at afholde ansaettelsessamtaler snarest efter nytår i uge 1 eller 2 i 2018.

Løn og ansaettelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomsten mellem BUPL og KL, samt lokalaftaler i
Gentofte kommune.

Tiltrædelse

Snarest muligt.

Straffe- og Børneattest

Vi indhenter både straffeattest og børneattester.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Redaktionen /13.12.2017