ABA-træner til 14-årig pige med autisme i København

 

Vi søger to nye hjælpetrænere til vores datter på 14. Hun har infantil autisme og er mentalt retarderet. Start juli-august.

Vores pige har fri fra skole kl. 13 hver dag. Nogle eftermiddage er hun i fritidsklub. Dit job vil bestå i at være sammen med hende en til to eftermiddage i løbet af ugen samt nogle timer i weekenden. Derudover skal du også aflaste os forældre på skæve tidspunkter og i ferier. Vi bor på Østerbro.

Vores datter er blevet hjemmetrænet efter ABA-metoden i snart 10 år. ABA (Applied Behavioral Analysis, Anvendt Adfærdsanalyse) er en pædagogisk metode, der er specielt tilpasset personer med autismespektrumforstyrrelser. Vi bruger metoden til at lære hende de færdigheder hun har brug for, og til at håndtere de udfordringer, et handicap som autisme giver.

Det konkrete indhold i hjemmetræningen vil variere. Vi har et stort fokus på praktiske og sociale hverdagsfærdigheder, såsom personlig hygiejne indkøb og brug af offentlig transport. Nogle dage går vores datter til fritidsaktiviteter, hvor det kan komme på tale at du ledsager hende. På andre tidspunkter vil jeres tid sammen mere have karakter af hyggeligt samvær. Det overordnede mål med vores datters træningsprogrammer er maksimal selvstændighed, og derfor vil din rolle ofte være at træde til og støtte når det er nødvendigt, men ellers at holde dig så meget som muligt i baggrunden.

Du vil blive del af et team som foruden dig består af en anden hjælpetræner, os forældre, samt en ABA-supervisor. Vi mødes én til to gange om måneden og evaluerer hvordan det går og lægger planer for de kommende uger. Hvis du har særlige færdigheder eller interesser, som er relevante i forhold til vores piges læringsbehov, vil vi gøre hvad vi kan for at udnytte det.

Vores datter er en glad og livlig teenagepige, som hurtigt knytter sig til nye mennesker, hvis hun kan lide dem. Hun er også særdeles viljestærk, og på mange måder præget af sit handicap. Du skal være et udadvendt og praktisk anlagt menneske, som hviler i dig selv og kan kommunikere klart. Du skal kunne håndtere konflikter og store følelser uden at blive hylet ud af dem. Og du skal være i stand til at tage imod supervision og efterkritik, reflektere over din egen adfærd, og justere den derefter.

Vi forestiller os at du studerer psykologi, pædagogik eller lignende. Hvis du har erfaring med autisme og/eller ABA er det selvfølgelig en stor fordel, men det vigtigste er din kemi med vores datter og os.   

Det præcise timetal vil være noget vi aftaler, men du vil kunne regne med 30-40 timer om måneden, inklusive teammøderne. Lønnen er 140 kr/timen inkl. feriepenge. Der er ikke løn under sygdom.

Opstart sidst i juni eller først i august, hvor du vil få en grundig oplæring både fra vores supervisor, og fra den hjælpetræner du skal overtage fra.

Hvis du er interesseret, så send din ansøgning sammen med CV og eventuelle referencer til Peter Westh pw@hfc.dk. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på 40 53 47 99. Ansøgningsfristen er 21. juni, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart derefter.

Redaktionen /05.06.2017