PECS-workshop med Andy Bondy

[Tekst fra arrangørerne. Se også kursusfolderen som PDF]

Som opfølgning på PECS introduktionskurser kommer Dr. Andy Bondy fra USA til Århus og holder workshop i »PECS review, practice & problem solving«.

Programmet vil indeholde de sidste nye forslag og erfaringer med at implementere PECS.

Fokus vil være en grundig repetition af, hvordan man implementere PECS og på de mest almindelige problemer, man møder i denne kommunikationsmetode – herunder diskriminationsproblemer og -strategier.

Dr. Andy Bondy er psykolog og har sammen med sin kone talepædagog Lori Frost udviklet PECS gennem de sidste 20 år.

Ved ankomsten udleveres handouts og en ”goodiebag” til gruppearbejde. Certifikat udstedes efter endt workshop.

Sproget er let forståeligt engelsk. Der er ingen tolkning.

Målgruppen

Forældre og fagfolk, herunder psykologer, pædagoger, lærere, talepædagog og andre, som har med kommunikationshandicappede børn og voksne at gøre.

Tilmelding og betaling

Prisen er 1300 kr. incl. forplejning

Max. 60 deltagere

Tilmelding sendes til kiss@buh.aaa.dk med oplysning om navn og adresse (Offentligt ansatte skal oplyse arbejdsstedets adresse og EAN nr.) Alle vil få tilsendt en regning efter tilmelding.

Tilmeldingsfrist er 1. oktober 2005. Tilmelding er bindende.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Kursusleder Jette Christiansen – distriktssygeplejerske Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital
Tlf. +45 7789 4061
E-mail jhc@buh.aaa.dk

Arrangør: Børne- & Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus

Redaktionen / 20.09.2005