Den fjerde ABAI-konference om autisme

 

Den adfærdsanalytiske forening Association for Behavior Analysis International afholder sin fjerde autismekonference i januar 2010. Konferencen er målrettet adfærdsanalytisk behandling af autisme og det faglige niveau er tilpasset, således at også forældre og fagfolk uden adfærdsanalytiske forudsætninger kan deltage.

Titlen på konferencen er Translational Science And Effective Practice – en titel, som afspejler at oplægsholderne ikke kun er fra USA. Blandt oplægsholderne finder man således bl.a. professor Bob Remington fra University of Southampton i Storbritannien. Han har stået i spidsen for en stor undersøgelse af hjemmebaseret ABA-behandling, og vil tale om tidlig intervention og familiernes psykologiske reaktioner på involvering i et intensivt adfærdsanalytisk tilbud.

En række af hovedoplæggene fokuserer på tidlig, intensiv ABA-behandling. Det gælder således Dorothea Lermans om dataregistrering og Travis Thompsons om sammenhængen mellem tidlig intervention og hjernens udvikling. Andre oplæg drejer sig om mere specialiserede emner. Joe Reichle taler om alternativ kommunikation for børn med autisme, Glem Dunlap om håndtering af problemadfærd i skolen, og Kathryn Sauders emner er Discrete Trial Teaching.

Ud over en disse hovedoplæg vil konferencen også indbefatte fremlæggelse af forskningsresultater i form af posters.

Konferencen holdes den 22.1.2010 – 24.1.2010 på Hyatt Regency hotellet i Chicago. Man kan fra juli måned tilmelde sig konferencen på web-adressen for Association for Behavior Analysis International.

 


 

 

Redaktionen / 20.05.2009