Kursus i Discrete Trial Teaching (DTT)

ABAforum arrangerer i samarbejde med ABA-foreningen i Storkøbenhavn et grundkursus i Discrete Trial Teaching (DTT). Kurset henvender sig til pædagoger og lærere, studerende, hjemmetrænere og forældre, der arbejder med børn med autisme. Deltagelse i kurset forudsætter ikke forhåndsviden om anvendt adfærdsanalyse, men kurset er tilrettelagt til personer, der enten allerede arbejder adfærdsanalytisk med børn med autisme eller som står over for en sådan opgave. Kurset er ikke en generel introduktion til ABA-intervention og kan ikke bruges til at afklare, om ABA-intervention er den rette metode.

Discrete Trial Teaching er en pædagogisk teknik, der ofte anvendes i ABA-baseret undervisning eller træning. Begrebet kan bedst oversættes til trin-for-trin-læring i tilrettelagte omgivelser. Discrete Trial Teaching indebærer at undervisningen sker i 1:1-interaktion mellem barn og en voksen eller et andet barn; der anvendes korte, letforståelige instruktioner tilpasset barnets sprogforståelse; instruktionerne understøttes af såkaldt ’prompting’, der anvendes forstærkning og undervisningen sker i særlige læringsomgivelser - som regel et træningsrum (til forskel fra læring i naturlige omgivelser).

Kurset giver en kort introduktion til DTT og har et omfang af 2 x 3 timer. Efter kurset vil deltagerne

Kurset vil i vid udstrækning være baseret på videoeksempler og deltagernes øvelser. Desuden forventes deltagerne at læse den danske oversættelse af Discrete Trial Teaching af Leaf m.fl., 2008. (28 sider A5).

Kursuslitteratur

Leaf, R., Taubman, M., & McEachin, J. (2008). Discrete Trial Teaching. Dansk oversættelse fra R. Leaf, M. Taubman & J. McEachin (Eds.), It's Time for School!: Building Quality ABA Educational Programs for Students with Autism Spectrum Disorders (pp. 259-274). New York, NY: DRL Books.

Artiklen sendes til deltagerne som en pdf-fil.

Underviser

Joi Bay, redaktør af ABAforum.dk

Tid og sted

Mandag den 30. september kl. 16:00 – 19:00

Mandag den 7. oktober kl. 16:00 – 19:00

Lundehusskolen
Gruppeordningen (stueetagen i gammel fløj)
Lersø Parkallé 152,
2100 København
 
Se kort

Pris
Kr. 600,00 (inkl. brød, kaffe / the og kage). Opkrævning bliver tilsendt efter tilmelding. 

Tilmelding og spørgsmål

Tilmelding til Joi Bay

Kursets indhold

1. kursusgang: Mandag den 30. september kl. 16:00 – 19:00

2. kursusgang: Mandag den 7. oktober kl. 16:00 – 19:00

 

Redaktionen / 20.09.2013