Om ABA-forum

Hvem er vi?

Dette website (abaforum.dk) er lavet af danske forældre, der selv har små børn med autisme. Fælles for os alle er, at vi har valgt tidlig og intensiv adfærdsbehandling (ABA) til vores børn. Vi er en non-profit-organisation, som er uafhængige af andre organisationer og myndigheder, og alt arbejde er ulønnet. Vores udgangspunkt er princippet om evidensbaseret behandling, altså at man som udgangspunkt bør vælge den behandling, som finder størst støtte i systematisk og kritisk forskning.

Hvad vil vi?

Vores mål er at få det danske behandlingstilbud til børn med autisme opdateret, så ABA-baseret behandling af høj kvalitet bliver et permanent tilbud til alle, uanset hvor i landet man bor.

Hvordan bidrager ABA-forum til det?

På ABA-forum deler vi ud af vores erfaringer og præsenterer information og viden om effektiv behandling af autisme, som ofte kan være svært tilgængelig i Danmark. Formidling af den internationale forskning til både forældre og fagfolk har høj prioritet. Derudover fungerer ABA-forum som knudepunkt i netværket af familier.

Hvem redigerer ABA-forum?

Det gør redaktionen.

Hvilke aktiviteter er der ud over websitet?

Vi holder foredrag, oplæg og workhops for såvel fagfolk som forældre.

Desuden er ABA-forum tæt knyttet til ABA-foreningen. ABA-foreningens medlemmer har adgang til et online Netværk, hvor der udveksles erfaringer og materialer.


Redaktionen / 10.03.2005