UDDANNELSE

Snart 10.000 certificerede adfærdsanalytikere

I mange andre lande end Danmark er uddannelsen som adfærdsanalytiker en universitetsuddannelse, der kan kombineres med en praktik, og som giver mulighed for at man bliver certificeret som adfærdsanalytiker. Det er 12 år siden, at den internationale certificering blev oprettet, og i mellemtiden er næsten 10.000 fagfolk blevet certificeret.

Baggrunden for certificeringsordningen er det kraftigt voksende behov for tidlig og intensiv intervention til børn med autisme. Efterhånden som andelen af børn, der får en autismediagnose, er vokset til omkring 1 %, har der været en kraftigt stigende efterspørgsel efter kvalificerede fagfolk. Indtil 1999 eksisterede der ikke fælles og anerkendte standarder for en adfærdsanalytisk uddannelse. Enkelte supervisionscentre havde deres egne, interne uddannelser, og enkelte amerikanske stater havde en lokal godkendelsesordning for universitetsuddannede adfærdsanalytikere. Manglen på fælles standarder for uddannelsen som adfærdsanalytiker betød, at der opstod et gråt marked for ABA-intervention og -supervision. Fagfolk helt uden eller med meget begrænset formel uddannelse i anvendt adfærdsanalyse kunne sælge deres ydelser til både forældre og myndigheder, der ikke havde forudsætninger for at bedømme de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne påtage sig ansvaret for en ABA-intervention.

I 1999 oprettede en gruppe af universitetsansatte adfærdsanalytikere i USA den private forening Behavior Analyst Certification Board (BACB), som formulerede de første standarder for universitetsuddannelse i anvendt adfærdsanalyse. Det lykkedes foreningen at opnå en bred anerkendelse for deres godkendelsessystem. Flere og flere universiteter søgte om og fik godkendelse af deres teoretiske uddannelse i anvendt adfærdsanalyse. Desuden blev der indført standarder for den praktik, som studerende skal have gennemgået for at få certificeringen, og samtidig blev der indført en eksamen, som tester om kandidaterne opfylder kravene. Endelig fik færdiguddannelse mulighed for at få en bedømmelse af deres formelle og praktiske kvalifikationer således at også de kunne opnå den eftertragtede certificering.

I starten var det kun amerikanske universiteter, der fik godkendt deres bachelor- og masteruddannelser i ABA. Og langt hovedparten af de certificerede adfærdsanalytikere var amerikanere. Men siden er certificeringsystemet blevet internationalt og flere og flere ikke-amerikanske fagfolk opnår certificering.

I 2008 var 6.000 fagfolk blevet certificeret på enten master (BCBA) eller bachelor-niveau (BCaBA). Tre år senere er antallet af certificerede fagfolk steget til næsten 10.000 og de kommer fra 42 forskellige lande. For øjeblikket er der 194 universiteter i 22 forskellige lande, som har BACB-godkendte uddannelser i ABA. De nyeste godkendelser omfatter universitetsinstitutter i Rusland og Saudi Arabien. I Europa findes der godkendte uddannelser i ABA i England, Irland, Wales, Nordirland, Norge, Sverige, Finland, Italien, Spanien, Portugal, Frankrig, Polen, Rumænien, Kroatien og Rusland.

Der er 6 svenske certificerede adfærdsanalytikere, 1 nordmand og 3 islændinge. Der er endnu ingen danske fagfolk, som er blevet certificeret, og ingen af de supervisorer, der arbejder i Danmark, har en certificering.

Behavior Analyst Certification Boards gældende krav til certificering

BCaBA-certificering
Board Certified Assistant Behavior Analyst

BCBA-certificering
Board Certified Behavior Analyst

Grunduddannelse

Bacheloruddannelse fra ankerkendt universitet/college inden for relevante fagområder

Bachelor- og masteruddannelse fra anerkendt universitet/college inden for relevante fagområder

Teoretisk uddannelse i ABA

135 timers undervisning i 5 specificerede fagområder

225 timers undervisning i 7 specificerede fagområder

Undervisning i etik

10 timers undervisning i etik

15 timers undervisning i etik

Praktik

1000 timers praktik inden for anvendt adfærdsanalyse

1500 timers praktik inden for anvendt adfærdsanalyse

Supervision

50 timers supervision fra certificeret adfærdsanalytiker

75 timers supervision fra certificeret adfærdsanalytiker

Eksamen

Beståelse af BCaBA-eksamen

Beståelse af BCBA-eksamen

Ud over ovenstående muligheder for at opnå certificering er der regler for, hvordan undervisere i ABA på universitetsniveau og fagfolk med en ph.d.-grad i ABA kan blive certificeret.

Læs om certificering på BACBs website

Tidligere artikler om uddannelse som adfærdsanalytiker
Første ph.d-program i anvendt adfærdsanalyse
To nye universitetsuddannelser i ABA
Finsk masteruddannelse i ABA
Ny bacheloruddannelse i adfærdsanalyse
Hvordan bliver man ABA-supervisor
Hvordan bliver man ABA-pædagog eller –lærer?
Fælles efteruddannelse af forældre og fagfolk
ABA-foreningens minimumskvalifikationskrav til fagfolk der praktiserer anvendt adfærdsanalyse i Danmark
6000 certificerede adfærdsanalytikere
Bachelor-uddannelse i ABA
Universitetsuddannelse til forældre og fagfolk
Masteruddannelse i ABA får topkarakter
Ny universitetsuddannelse
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Højere kvalifikationskrav til BACB-certificering
Ny masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse ved University of Ulster
Fransk masteruddannelse i adfærdsanalyse
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Ny masteruddannelse i Irland
Dobbelt godkendelse af masteruddannelse
Psykologistudium anerkendes af Behavior Analyst Certification Board
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Millioninvesterng i uddannelse af adfærdsanalytikere
Universitet tilbyder certificeret efteruddannelse i ABA
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis

Redaktionen /10.11.2011