IRLAND

Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

En arbejdsgruppe nedsat af det irske undervisningsministerium – Task Force on Autism – har udgivet sin næsten 400 siders rapport om behandling for autisme: Educational Provision and Support for Persons with Autistic Spectrum Disorders.

Arbejdsgruppen blev nedsat efter at den irske stat i en retssag om manglende behandling for autisme blev beordret til at tilbyde adækvate undervisningstilbud til Jamie Sinnott. Dommen indeholdt en sønderlemmende kritik af de eksisterende tilbud til autistiske børn og regeringen reagerede ved at nedsætte arbejdsgruppen, som fik til opgave at udarbejde forslag til ændringer i den irske autismepolitik. Arbejdsgruppen har haft professor i pædagogik fra University College Dublin, Sheila Durdy.

Rapportens anbefalinger er baseret på fire principper:

  1. Valg af skole, støtte og pædagogiske interventioner skal være baseret på det enkelte barns behov
  2. Pædagogiske interventioner skal være empirisk baseret, fleksible og på niveau med internationale anbefalinger
  3. Specialundervisning er et tilbud, ikke et sted
  4. Forældre skal inddrages fuldt ud i enhver form for pædagogisk intervention.

Rapporten anbefaler mere specifikt at forældre skal have mulighed for at vælge mellem to anerkendte og internationalt accepterede behandlingsformer: TEACCH og ABA. I sin gennemgang af en lang række behandlingsformer gennemgår arbejdsgruppen den videnskabelige dokumentation og afviser – mer eller mindre – alle andre former for behandling end de to nævnte.

Kilde: The Irish Times (22. november 2001).

Referencer:
Task Force on Autism (2001), Educational Provision and Support for Persons with Autistic Spectrum Disorders: the Report of the Task Force on Autism, Dublin, Department of Education & Science. October 2001.


Se også

Et gennembrud for ABA?

Joi Bay / 01.08.02