ONTARIO, CANADA

Mangel på ABA-behandlingspladser

I Canada er der to provinser – Alberta og Prince Edward Island – som giver ABA-behandling til alle børn med autisme; i de øvrige stater er der kun et begrænset antal behandlingspladser til rådighed. I provinsen Ontario er der op mod 900 børn på ventelisten til ABA-behandling og en stor del af disse børn vil ikke få en sådan behandling fordi provinsen har begrænset tilbuddet så det kun gælder visse børn mellem 2 og 6 år. Hvis børn fra ventelisten når at blive 6 år gamle inden de får plads, mister de retten til ABA-behandling. Der er for øjeblikket 500 børn, som får behandlingen, som koster provinsen 39 millioner dollars om året.

Forældre til børn med autisme, som ikke har fået plads i provinsens ABA-behandlingsprogram, har klaget til Ontario Human Rights Commission (menneskeretskommissionen i Ontario) fordi de mener at deres børn bliver diskrimineret. Forældrene mener at børnenes behov er medicinsk (og dermed omfattet af statens behandlingsgaranti), at de burde være berettiget til en-til-en behandling uanset børnenes alder, og at behandlingen skal betales af staten.

Kilde: Toronto Star (24. maj 2002; 25. juni 2002)


Se også
Ny undersøgelse viser at ABA-behandling kan betale sig

 

Joi Bay / 30.10.2002