IRLAND

Et gennembrud for ABA?

For første gang har den irske republik igangsat et ABA-behandlingsforløb uden at blive pålagt det via en retssag. Lige som i USA og i Storbritannien er der i Irland forældre, som lægger sag an imod offentlige myndigheder i deres forsøg på at få finansieret ABA-behandling af deres autistiske børn. Men nu har det irske Department of Education for første gang accepteret at betale for skole-baseret ABA-behandling af to autistiske børn hvoraf den ene er den 5 år gammel autistiske dreng – Dara Whelan fra Scariff, Co Clare. Ønsket om ABA-behandling af Dara har været støttet af The Hope Project, som er en forening, der arbejder for bedre specialundervisning i Irland.

Tidligere har den irske højesteret (the Supreme Court) i en konkret sag afvist at pålægge staten at betale for ABA-behandling.

Kilde: Sunday Tribune (21. juli 2002)


Se også
Rapport anbefaler ABA og forældres ret til at vælge behandlingsform

 

Joi Bay / 01.09.2002