IRLAND

ABAile kræver ABA-skole

Tidligere i år dannede forældre til børn med autisme i Irland foreningen ABAile, som arbejder for brugen af anvendt adfærdsanalyse i behandlingen for autisme. Forleden arrangerede ABAile et velbesøgt møde for forældre til børn med autisme i byen Drogheda. Formålet med mødet var at agitere for, at der bliver oprettet en specialiseret ABA-skole, der kan optage elever med autisme fra Louth og Meath counties (amter).

Ms. Walsh, som er medlem af ABAile, sagde på mødet, at hun ønsker at hendes søn skal gå i en særlig ABA-enhed, helst i tilknytning til den lokale skole, og at ABAile ønsker at der etableres sådanne ordninger i både Louth og Meath. Ms. Walsh er en af 18 forældre, som i april måned har gennemført et ABA-kursus, og som nu træner sin søn hjemme. I følge Ms Walsh er der 55 børn med autisme i Louth og 64 børn i Meath.

En repræsentant for North-Eastern Health Board fortalte på mødet, at der allerede er etableret et tværfagligt team, bestående af en psykolog, to talepædagoger, to fysioterapeuter og en socialrådgiver, som er ansvarlige for autismebehandlingen i Meath. Men det tilfredsstiller ikke ABAile, som ønsker specialiserede ABA-programmer i skolesystemet.

I hele Irland findes der for øjeblikket 8 deciderede ABA-skoler. I Irland – i lighed med andre angelsaxiske lande – er skolevæsenet ansvarlig for den tidlige indsats imod autisme, og altså også for behandlingen af førskolebørn. De 8 ABA-skoler er altså ikke forbeholdt skolebørn, men indskriver også børn, der i Danmark ville gå i børnehave.

Kilde: The Irish Times (11. september 2002)

Joi Bay / 12.09.2002