NEW YORK, USA

½ mio. dollar til ABA-program

The Anderson School i byen Staatburg i staten New York har modtaget en bevilling på 500.000 US$ (ca. 3,8 mio. DKK) for at kunne indføre anvendt adfærdsanalyse som behandlings- og undervisningstilbud. The Anderson School er en privatskole for børn og unge med autisme og andre udviklingsmæssige handicap. Skolen har mere end 100 elever, hvoraf nogle bor hos deres forældre, mens andre bor på skolen.

I skolens ABA-program arbejder seks hjælpetrænere individuelt med et tilsvarende antal børn, og de bliver superviseret af en ABA-supervisor. Hjælpetrænerne hjælper børnene med at gennemføre deres øvelser, og registrerer nøje deres fremskridt således at de på baggrund af dataregistreringen kan planlægge næste dags undervisning. I stedet for at have en læseplan, bliver behandlingen og undervisningen tilrettelagt ud fra den enkelte elevs fremskridt og niveau. »Det er faktisk et mere holistisk syn på barnet i stedet for at dirigere barnet i forskellige retninger«, siger Kathleen Marshall, leder af The Anderson School. Indtil videre arbejder de seks børn og deres trænere i samme rum, men der er opstillet skærme således at børnene ikke så let bliver distraheret af de andre elever. Skolen forventer at kunne udvide deres program til seks ABA-rum i løbet af de kommende år.

Skolen afholder næste lørdag en gallafest med reception, middag, dans og auktioner, hvis overskud går til skolen.

Kilde: Poughkeepsie Journal (29. september 2002)

Joi Bay / 29.09.2002