MELBOURNE, AUSTRALIEN

ABA på World Autism Congress

Sidste uges World Autism Congress, som blev holdt i Melbourne, Australien, havde mere end 1500 deltagere fra 32 forskellige lande. Mens hovedparten af indlæggene handlede om autismens ætiologi – dens årsager – var der også indlæg om behandling. Blandt disse indlæg var flere om ABA-behandling og de manglende muligheder for at få offentlig støtte til en sådan behandling i Australien.

Ms Cathy Ryan fortalte kongressen, hvordan hun har måttet tage lån i sit hus for at have råd til ABA-behandling af hendes søn, den 4-årige Jack. Familien Ryan betaler 35.000 AU$ (ca. 145.000 DKK) om året på supervision fra en adfærdsanalytiker og på de tre studerende, som på skift træner Jack i familiens hjem. Jack trænes 35 timer om ugen fordelt på alle ugens dage. Ud over træningen går Jack i en normal børnehave, som heldigvis har været meget samarbejdsvillig. Kombinationen af ABA-træning og generalisering blandt almindelige børn har været afgørende for Jacks udvikling. Det gode samarbejde og de gode resultater blev bekræftet af børnehaveleder Sue Mays, som fortalte kongressen om behandlingens fordele.

Ms Ryan kritiserede samtidig de dårlige muligheder for at få offentligt finansieret behandling til børn med autisme i Australien. Når det er umuligt at få offentlig støtte til ABA-behandling, og når ventelisterne til andre former for tidlig intervention er alenlange, må man tage sagen i egne hænder, fortalte Ms Ryan: »Hvad er prisen for dit barns liv?«, spurgte hun. Den eneste australske stat, som indtil videre giver tilskud til ABA-behandling, er Western Australia, hvor forældre til børn man autisme kan få 10.000 AU$ som støtte til privat finansieret tidlig indsats, som udbydes fra fire forskellige centre i staten.

På kongressen blev det oplyst, at man i den australske delstat New South Wales nu regner med, at 1% af alle børn falder inden for det autistiske spektrum, men at kun halvdelen er diagnosticeret, og at endnu færre får den rigtige behandling.

World Autism Congress gav også et indblik i det voksende antal centre, som tilbyder ABA-supervision i Australien. Ud over veteranerne fra Autism Partnership fra Melbourne, som er oprettet af den tidligere Lovaas-medarbejder John McEachin, og ABAkidz fra Tasmanien (se ABAKidz – en succeshistorie fra Tasmanien), er der nu nye ABA-centre i Sydney (Sydney’s Centre for Autism and Related Disorders) og i Perth (Intervention Services for Autism and Developmental Delay). Ved Flinders University arbejder man for øjeblikket på at oprette et program, hvor man vil tilbyde uddannelse til forældre og studenter som ABA-trænere. »For øjeblikket er ABA uden for rækkevidde for de fleste forældre«, siger psykologen og autismespecialisten, Robyn Young fra Flinders University. »Vi vil tilbyde ABA, men i en mere eklektisk kombination med andre metoder«. Hun mener, at seks måneders ABA-træning er nok til at afgøre, om behandlingen vil have den ønskede effekt, men det anfægtes af andre ABA-supervisorer.

Kilde: Progress Leader, 19. november 2002.
The Australian, 11. november 2002.

Joi Bay / 18.11.2002