IRLAND

ABA-klasse i almindelig folkeskole

I Scoil Mhuire National School, som er en folkeskole i byen Coolcotts i Irland, bliver der nu oprettet en særlig ABA-enhed for børn med autisme. Oprettelsen af denne særlige klasse er et resultat af et forlig mellem forældre til børn med autisme og den irske stat. Et forlig, som er blevet indgået i the High Court.

Forhistorien er den, at tre forældrepar i flere år har arbejdet for at sikre deres 5-6 årige børn med autisme et kvalificeret behandlingstilbud. I utilfredshed med det offentlige behandlingstilbud oprettede forældrene deres egen ABA-skole - The Cottage School - i baghaven hos en af familierne; en skole, som kun havde tre elever, alle med autisme. Skolen var 100% finansieret af forældrene og var ikke godkendt af myndighederne.

Ud over at oprette den private ABA-skole, lagde forældre sag an imod den irske stat med påstand om, at deres børn ikke kunne få et forsvarligt behandlingstilbud. Det er denne retssag, som nu er blevet afsluttet med et forlig. Forældrene har accepteret at nedlægge deres ulovlige ABA-skole mod til gengæld at få plads til deres børn i den ABA-enhed, som oprettes på en lokal folkeskole. Desuden er det bestemt at de tre forældrepar skal have økonomisk kompensation for de udgifter de har haft til drift af deres private Cottage School. Forældrene får hver 10.000 Euro (ca. 75.000 DKK).

En repræsentant for forældrene fortæller, at de er begejstrede over forliget og at dette resultat har været besværet værd. De er især glade for, at ABA-enheden oprettes i tilknytning til en almindelig folkeskole, og at deres børn således får mulighed for at blive integreret med ikke-handicappede børn. Den nyeste forskning om behandling af børn med autisme viser netop, at ABA-behandingens effekt forøges, når børnene får mulighed for at generalisere deres færdigheder med almindelig børn.

Kilde: The Irish Times (6. november 2002)

 

Joi Bay / 08.11.2002